02:55 04/07/2014

EVN tăng tốc chạy khỏi tài chính, bất động sản

Từ Nguyên

EVN đang gấp rút thoái, giảm vốn khỏi lĩnh vực tài chính, bất động sản, sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng

Theo đề án tái cơ cấu tập đoàn giai đoạn 2012 - 2015, EVN sẽ phải thực hiện thoái vốn và giảm vốn tại 7 công ty cổ phần. Trong ảnh là toà tháp đôi của EVN.<br>
Theo đề án tái cơ cấu tập đoàn giai đoạn 2012 - 2015, EVN sẽ phải thực hiện thoái vốn và giảm vốn tại 7 công ty cổ phần. Trong ảnh là toà tháp đôi của EVN.<br>
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh tháng 6/2014 và việc thoái vốn tại các doanh nghiệp ngoài ngành nghề chính.

EVN cho biết, theo đề án tái cơ cấu tập đoàn giai đoạn 2012 - 2015, EVN sẽ phải thực hiện thoái vốn và giảm vốn tại 7 công ty cổ phần đến hết năm 2015. Hiện EVN đã hoàn thành cơ bản công tác thoái vốn ở các doanh nghiệp bất động sản, giảm vốn ở các tổ chức tài chính.

Cụ thể, tại Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vina và Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung thì EVN đã thoái toàn bộ vốn theo đúng phê duyệt của Bộ Công Thương với hình thức đấu giá công khai với giá trị cổ phiếu bằng hoặc cao hơn mệnh giá.

Tập đoàn đã hoàn thành việc chuyển nhượng 1 triệu cổ phần của EVN tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn cầu cho công ty International ERGO, giảm tỷ lệ sở hữu của EVN từ 22,5% xuống còn 20% vốn điều lệ của công ty.

Bên cạnh đó, EVN đã hoàn thành việc chuyển nhượng 25,2 triệu cổ phần của EVN tại ngân hàng An Bình cho Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hà Nội (Geleximco), giảm tỷ lệ sở hữu của EVN từ 21,27% xuống còn 16,02% vốn điều lệ của ngân hàng này.

Hiện tại, EVN chỉ còn lại vốn là phần lợi nhuận được chia bằng cổ phiếu, tiền mặt tại ngân hàng An Bình và sẽ tiếp tục thực hiện thoái vốn khi Chính phủ có nghị quyết về vấn đề này.

Tập đoàn cũng đã hoàn thành việc thoái toàn bộ vốn của EVN tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Điện lực Việt Nam với số lượng chuyển nhượng là 500.000 cổ phần, đảm bảo công khai minh bạch, thu hồi vốn và có hiệu quả ở mức cao nhất có thể tại thời điểm chuyển nhượng. Đến nay các thủ tục thanh toán tiền chuyển nhượng cổ phần cho EVN đã hoàn thành.

Ngoài ra, tập đoàn đang thực hiện các thủ tục thoái toàn bộ vốn của EVN tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình theo phương án đấu giá công khai toàn bộ 11,4 triệu cổ phần theo phê duyệt của Bộ Công Thương.

Đáng chú ý, tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance), EVN đã có công văn báo cáo và nhận được sự chấp thuận của Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội về phê duyệt phương án giảm vốn của EVN tại EVNFinance từ 40% vốn điều lệ xuống còn 15% vốn điều lệ.

Về tình hình cung ứng điện, sản lượng toàn hệ thống trong tháng 6/2014 đạt 12,61 tỷ kWh, lũy kế 6 tháng năm 2014 sản lượng toàn hệ thống đạt 69,91 tỷ kWh, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2013.

Sản lượng điện sản xuất và mua của EVN trong tháng 6/2014 ước đạt 12,31 tỷ kWh. Lũy kế 6 tháng năm 2014 đạt 67,93 tỷ kWh, tăng 9,34% so với cùng kỳ, trong đó điện sản xuất đạt 27,74 tỷ kWh. Thủy điện chiếm 35,61% tổng sản lượng điện sản xuất và mua, nhiệt điện than chiếm 27,48%, tua-bin khí chiếm 34,98%...