18:46 17/06/2017

EVN tiếp tục được kinh doanh địa ốc, đầu tư tài chính

Bảo Quyên

Chính phủ cũng đặt mục tiêu xây dựng thành công hình ảnh EVN là một doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, phục vụ khách hàng với chất lượng dịch vụ ngày một tốt hơn

EVN được phép cho thuê văn phòng tại tòa nhà văn phòng trên phố Cửa Bắc, Hà Nội.<br>
EVN được phép cho thuê văn phòng tại tòa nhà văn phòng trên phố Cửa Bắc, Hà Nội.<br>
Ngoài những hoạt động chính liên quan trực tiếp đến lĩnh vực điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tiếp tục được hoạt động đầu tư tài chính, cho thuê văn phòng và một số ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Theo đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giai đoạn 2017 - 2020, vừa được Thủ tướng phê duyệt, Chính phủ tiếp đặt mục tiêu xây dựng EVN trở thành tập đoàn kinh tế mạnh, có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao, nâng cao năng suất lao động, hoạt động hiệu quả, bền vững; giữ vai trò chủ đạo trong việc đảm bảo đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và an ninh quốc phòng của đất nước.

Chính phủ cũng đặt mục tiêu xây dựng thành công hình ảnh EVN là một doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, phục vụ khách hàng với chất lượng dịch vụ ngày một tốt hơn.

Theo đề án, ngành, nghề kinh doanh chính của EVN là sản xuất, truyền tải, phân phối và kinh doanh mua bán điện năng; chỉ huy điều hành hệ thống sản xuất, truyền tải, phân phối và phân bổ điện năng trong hệ thống điện quốc gia; xuất nhập khẩu điện năng; đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án điện.

Đồng thời, quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hoá thuộc dây chuyền sản xuất, truyền tải và phân phối điện, công trình điện; thí nghiệm điện; tư vấn quản lý dự án, tư vấn khảo sát thiết kế, tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán, tư vấn thẩm tra và giám sát thi công công trình nguồn điện, các công trình đường dây và trạm biến áp.

Công ty mẹ EVN tiếp tục là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Các đơn vị giữ nguyên tổ chức, cơ chế hoạt động và nằm trong cơ cấu Công ty mẹ EVN: Công ty Thủy điện Sơn La, Công ty Thuỷ điện Hoà Bình, Công ty Thuỷ điện Ialy, Công ty Thuỷ điện Trị An, Công ty Thuỷ điện Tuyên Quang, Công ty Phát triển Thủy điện Sê San, Công ty Thuỷ điện Huội Quảng - Bản Chát, Ban Quản lý dự án thuỷ điện 1, Ban Quản lý dự án thủy điện 4 (chấm dứt hoạt động sau khi hoàn thành quyết toán các dự án), Ban Quản lý dự án thủy điện 5, Ban Quản lý dự án thuỷ điện 6, Ban Quản lý dự án Nhà máy thủy điện Sơn La, Ban Quản lý dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, Ban Quản lý dự án nhiệt điện 2, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công nghệ EVN, Công ty Mua bán điện, Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin, Trung tâm Thông tin điện lực.

Doanh nghiệp do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tổng công ty Điện lực miền Trung, Tổng công ty Điện lực miền Nam, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội, Tổng công ty Điện lực Tp.HCM, Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (chuyển thành Công ty TNHH MTV trong giai đoạn 2019 - 2020 theo Quyết định số 168/QĐ-TTg).

Doanh nghiệp do EVN nắm giữ trên 50% vốn điều lệ là Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 2.

Cổ phần hóa các Tổng công ty Phát điện 1, 2, 3, trong đó EVN nắm giữ ít nhất 51% vốn điều lệ các Tổng công ty Phát điện đến hết năm 2019, năm 2020 tiếp tục xem xét thoái phần vốn nhà nước còn nắm giữ xuống dưới mức chi phối, Công ty Cổ phần Năng lượng Vĩnh Tân 3.

EVN thực hiện thoái toàn bộ vốn tại các doanh nghiệp sau: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức, Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phầnC Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4.