08:39 13/09/2007

FDI vào Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc khác biệt lớn

N.Hạnh

Từ năm 2007 đến năm 2011, FDI vào Trung Quốc mỗi năm sẽ đạt khoảng 87 tỉ USD

Ba nước Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ hiện chiếm 30% tổng FDI toàn cầu. Từ năm 2007 đến năm 2011, FDI vào Trung Quốc mỗi năm sẽ đạt khoảng 87 tỉ USD.

Trên đây là thông tin đưa ra trong báo cáo điều tra “Viễn cảnh đầu tư toàn cầu trước năm 2011: đầu tư trực tiếp nước ngoài và rủi ro chính trị” của Ban Thông tin thuộc Hiệp hội Các nhà kinh tế (EIU) và Chương trình Đầu tư quốc tế Columbia (CPII) dựa theo kết quả phỏng vấn hơn 600 nhà đầu tư trực tiếp trên thế giới nhận định:

Cũng theo báo cáo này, tỷ lệ vốn FDI của Nhật Bản chỉ chiếm 2,5% GDP của Nhật Bản, thuộc hàng thấp nhất thế giới.

Trong khoảng thời gian từ năm 2001 đến 2004, FDI vào Nhật Bản trung bình hàng năm chỉ đạt 7,3 tỉ USD. Báo cáo dự đoán đến năm 2011, tỷ lệ FDI trong GDP của Nhật Bản cũng chỉ khoảng 3%.

FDI vào Ấn Độ đang tăng mạnh, từ mức 6,7 tỉ USD năm 2005 lến đến 17,5 tỉ năm 2006. Dự đoán trong những năm tới, FDI vào Ấn Độ sẽ tăng trưởng ổn định.