13:00 17/12/2017

Formosa lại muốn kinh doanh tro bay, xỉ, thạch cao

Bạch Dương

Bộ Xây dựng đã đồng ý với kiến nghị của Formosa

Tro bay trước đây là thủ phạm gây hại đến môi trường nhưng đến nay đã có hướng giải quyết.
Tro bay trước đây là thủ phạm gây hại đến môi trường nhưng đến nay đã có hướng giải quyết.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Giang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh liên quan đến việc xử lý tro bay, thạch cao phát sinh từ nhà máy nhiệt điện Formosa. 

Cụ thể, Bộ Xây dựng cho biết nhà nước khuyến khích các hoạt động xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao từ sản xuất nhiệt điện, phân bón, hoá chất, sản xuất thép và các cơ sở công nghiệp khác có phát thải tro, xỉ, thạch cao để sản xuất vật liệu xây dựng. 

Theo quy định tại Quyết định số 452 ngày 12/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ, sản phẩm tro bay của Formosa phù hợp với quy chuẩn quốc gia, được coi là sản phẩm hàng hoá vật liệu xây dựng và được điều chỉnh theo quy định của pháp luật về sản phẩm hàng hoá. 

"Việc vận chuyển tro bay phải tuân theo các quy định đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường đối với vận chuyển hàng hoá vật liệu xây dựng theo quy định tại điểm c, b khoản 3 Điều 73 và khoản 2, 3 Điều 74 Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014", Bộ Xây dựng khẳng định. 

Bộ Xây dựng cho rằng đối với việc Formosa kinh doanh tro bay phù hợp với quy chuẩn quốc gia QCVN 16:2014/BXD để làm vật liệu xây dựng thì được điều chỉnh theo quy định tại Điều 35 về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh vật liệu xây dựng của Nghị định 24a/2016/NĐ-CP. 

Công ty Formosa được cung cấp sản phẩm vật liệu xây dựng là tro bay cho các đơn vị có chức năng kinh doanh vật liệu xây dựng theo quy định tại Chương V Các hoạt động trung gian thương mại của Luật Thương mại ngày 14/6/2005. 

Formosa từng đề xuất muốn tận dụng nguồn tro bay, thạch cao phát sinh từ nhà máy để làm vật liệu xây dựng. Trước đây, tro bay được coi là thủ phạm gây tác động xấu tới môi trường. Nhưng, hiện nay, đã có giải pháp thu hồi và đưa vào sử dụng, biến tro bay từ chất thải thành vật liệu có giá trị với ngành xây dựng.