09:58 29/10/2014

FPT bắt đầu “xâm nhập” thị trường Philippines

Thủy Diệu

FPT vừa trúng gói thầu đầu tiên tại thị trường Philippines với trị giá 1,4 triệu USD

<font face="Arial, Verdana" size="2">&nbsp;Đại diện đội Dự án FPT IS và khách hàng.</font>
<font face="Arial, Verdana" size="2">&nbsp;Đại diện đội Dự án FPT IS và khách hàng.</font>
Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS, thuộc tập đoàn FPT) vừa chính thức trúng gói thầu về “Cung cấp, cài đặt, kiểm thử và chuyển giao Hệ thống Quản lý khiếu nại, tố cáo”, với trị giá 1,4 triệu USD cho chính phủ Philippines. 

Theo FPT, đây là gói thầu đầu tiên của FPT IS tại thị trường này, đồng thời nâng tổng số gói thầu đã thắng tại nước ngoài của FPT IS lên con số 14 (với tổng giá trị 26,4 triệu USD) kể từ đầu năm 2014 đến nay.

Đây là gói thầu nằm trong gói tài trợ của chính phủ Mỹ dành cho chính phủ Philippines, hướng tới việc nâng cao thu nhập cho người dân bằng cách kích thích chi tiêu và đầu tư công, làm tăng nguồn thu thuế và phòng chống tham nhũng. 

Gói thầu này dự kiến sẽ được triển khai trong khoảng 10 tháng, tại các cơ quan của chính phủ Philippines như Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan. FPT IS sẽ phối hợp với các cơ quan chính phủ của Philippines để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về khiếu nại, tố cáo qua các năm, hỗ trợ cải thiện việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân.

Sau khi thắng gói thầu đầu tiên tại Philippines, FPT IS cho biết, doanh nghiệp đang kỳ vọng sẽ có được thêm hợp đồng từ thị trường này vào năm 2015. Ngoài khối chính phủ và tài chính công, tập khách hàng của FPT IS sẽ mở rộng thêm khối ngân hàng, bệnh viện, doanh nghiệp…

Ngoài Philippines, theo FPT, Nam Phi, Indonesia, Bangladesh sẽ là các thị trường có những bước đột phá trong năm 2015 của tập đoàn này.