09:34 12/09/2008

Gần 400 triệu USD mở rộng Nhà máy Phân đạm Hà Bắc

Từ Nguyên

Ngân hàng Phát triển Việt Nam thu xếp 392 triệu USD cho dự án mở rộng Nhà máy Phân đạm Hà Bắc

Lễ ký hợp đồng giữa hai bên ngày 11/9 - Ảnh: Từ Nguyên
Lễ ký hợp đồng giữa hai bên ngày 11/9 - Ảnh: Từ Nguyên
Hợp đồng tài trợ tín dụng mở rộng Nhà máy Phân đạm Hà Bắc vừa được Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Tổng công ty Hoá chất đã được ký ngày 11/9, tại Hà Nội.

Theo đó, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) giao cho chi nhánh tại Bắc Ninh đứng ra thu xếp khoản tín dụng đầu tư trị giá 392 triệu USD cho dự án mở rộng Nhà máy Phân đạm Hà Bắc.

Dự án có tổng mức đầu tư 6.356 tỷ đồng, trong đó gồm vốn tự có của công ty là 75 triệu USD, còn lại 75% là vốn vay của VDB và của các ngân hàng thương mại trong nước.

Dự án mở rộng nhà máy Đạm Hà Bắc được kết hợp với việc cải tạo dây chuyền sản xuất phân đạm hiện có bằng cách chuyển đổi nguồn nguyên liệu từ than cục sang than cám của Quảng Ninh nhằm tăng công suất, tăng sức cạnh tranh sản phẩm và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Theo kế hoạch, Dự án sẽ được khởi công vào đầu năm 2009 và hoàn thành vào cuối năm 2011. Sau khi đi vào hoạt động, sản lượng đạm của nhà máy sẽ được nâng từ mức 180.000 tấn/năm hiện nay lên mức 500.000 tấn/năm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng đạm của ngành nông nghiệp.