14:23 12/02/2010

Gần 80 công ty chứng khoán có lãi năm 2009

Hoàng Vũ

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết có gần 80 công ty chứng khoán hoạt động có lãi trong năm 2009

Năm 2009, hệ thống mạng lưới của nhiều công ty chứng khoán tiếp tục mở rộng.
Năm 2009, hệ thống mạng lưới của nhiều công ty chứng khoán tiếp tục mở rộng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết có gần 80 công ty chứng khoán hoạt động có lãi trong năm 2009.

Tính đến cuối năm 2009, Việt Nam có khoảng 105 công ty chứng khoán đang hoạt động, số có lãi nói trên chiếm gần 80%. Trong khi đó, năm 2008, số công ty chứng khoán thua lỗ ở khoảng 80%.

Cũng theo Ủy ban Chứng khoán, trong năm vừa qua, quy mô và hoạt động của các công ty chứng khoán đã được mở rộng. Tính đến hết năm 2009, tổng vốn điều lệ của các công ty chứng khoán là 24.855 tỷ đồng, tăng 9,4% so với năm 2008. Ngoài hội sở chính, các thành viên đã có 80 chi nhánh, 42 phòng giao dịch đang hoạt động trên cả nước. Đến nay Ủy ban Chứng khoán đã cấp chứng chỉ người hành nghề chứng khoán cho 2.744 nhân viên.

Trong năm 2009, các công ty chứng khoán đã thực hiện trên 5.000 hợp đồng tư vấn và bảo lãnh phát hành. Số lượng tài khoản giao dịch tại các thành viên này cũng tăng mạnh với trên 800.000 tài khoản, tăng 1,5 lần so với năm 2008.