09:00 28/10/2015

Gây dựng “sức mạnh vô hình”, nhìn từ AIG Việt Nam

Hồng Nhung

Tại Việt Nam, đa phần các doanh nghiệp vẫn có tính khép kín trong môi trường làm việc

AIG Việt Nam đã có hai chương trình quan trọng để gia tăng tính đa dạng trong môi 
trường làm việc, là “Cơ hội việc làm cho người khuyết tật” và “ Sáng 
kiến lãnh đạo nữ”.
AIG Việt Nam đã có hai chương trình quan trọng để gia tăng tính đa dạng trong môi trường làm việc, là “Cơ hội việc làm cho người khuyết tật” và “ Sáng kiến lãnh đạo nữ”.
Đa dạng môi trường làm việc là mô hình mà doanh nghiệp tại nhiều quốc gia coi trọng, ẩn chứa trong đó những sức mạnh vô hình, có thể nâng cao sức cạnh tranh và phát triển của doanh nghiệp.

Tại Việt Nam, đa phần các doanh nghiệp vẫn có tính khép kín trong môi trường làm việc, thể hiện qua chế độ tuyển dụng lao động của nhiều công ty.

Nguồn cơn rào cản

Kết quả khảo sát mới đây về “Bình đẳng giới trong thực tiễn tuyển dụng và thăng tiến tại Việt Nam” của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) 2015 cho thấy, 70% yêu cầu chỉ tuyển nam giới và 30% mong muốn có ứng viên nữ nộp hồ sơ.

Thậm chí, các thông báo tuyển dụng về vị trí quản lý cấp cao có yêu cầu là ứng viên nam chiếm đến 83%.

Những công việc mang tính chất kỹ thuật, chuyên sâu, đòi hỏi kỹ năng cao và di chuyển nhiều thường chỉ tuyển nam giới như kiến trúc sư (100%), lái xe (100%), kỹ sư (99%) và phụ nữ lại được tuyển cho những công việc mang tính chất hỗ trợ và văn phòng như thư ký và trợ lý (95%), kế toán và hành chính nhân sự (70%)...

Cũng theo ILO, tại Việt Nam cũng như các nước đang phát triển trên thế giới, phụ nữ vẫn tiếp tục là lực lượng chính cấu thành nhóm lao động nghèo, có thu nhập thấp, dễ trở thành nạn nhân của tình trạng thiếu việc làm hoặc thất thất nghiệp.

Phân biệt đối xử vùng miền, địa phương cũng là một rào cản khi một số nhiều doanh nghiệp không tuyển dụng.

Nhìn bên ngoài, có vẻ như sự đơn nhất, khép kín này sẽ giúp các doanh nghiệp dễ làm ăn hơn.

Tuy nhiên, đây cũng là nguồn cơn tạo ra những doanh nghiệp mang tính cục bộ, gia đình trị, địa phương chủ nghĩa và tạo ra rào cản mạnh cho chính doanh nghiệp trong bối cảnh Việt Nam đang mở rộng hội nhập và phát triển.

Chuyện của AIG Việt Nam

Bắt đầu từ mục tiêu tối ưu hóa hiệu suất làm việc và tư duy sáng tạo, tập đoàn AIG đã tạo ra văn hóa mà trong đó tất cả các nhân viên, không phân biệt sự khác nhau, đều cảm thấy sự quan trọng và có giá trị.

Để đạt được điều đó, AIG nuôi dưỡng và thúc đẩy một nền văn hóa hòa nhập. Bởi các nhà lãnh đạo của AIG cho rằng thành công của công ty sẽ phụ thuộc vào khả năng quản lý hiệu quả của tính đa dạng nơi làm việc.

Đối với AIG Việt Nam, công ty này đã có những kế hoạch và hành động cụ thể tập trung vào các khía cạnh như khác biệt trong giới tính, phong cách làm việc, tạo cơ hội việc làm cho người khuyết tật và phát huy lực lượng lao động nữ.

Công ty đã có hai chương trình quan trọng để gia tăng tính đa dạng trong môi trường làm việc, là “Cơ hội việc làm cho người khuyết tật” và “Sáng kiến lãnh đạo nữ”.

AIG tạo ra cơ hội việc làm cho một số nhân viên khuyết tật và vẫn đang tiếp tục phấn đấu để tạo cho họ một môi trường làm việc phù hợp với khả năng, tôn trọng và bình đẳng. Tất cả những hoạt động đều cung cấp những lời khuyên thực tế và kỹ năng lãnh đạo cho các quản lý là nữ giới, giúp họ xây dựng năng lực điều hành để phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp.

Bà Sussan E. Loftus, Tổng giám đốc AIG Việt Nam nói: “Các tổ chức, doanh nghiệp trên thế giới ngày càng đánh giá cao tầm quan trọng của tính đa dạng trong môi trường làm việc. Có được điều đó, chính họ sẽ hưởng lợi từ sự đa dạng quan điểm, khả năng sáng tạo của các nhân viên  để giải quyết vấn đề phát sinh, giúp doanh nghiệp cởi mở và linh hoạt hơn.

AIG nhận thấy được xu hướng đó nên đã hướng đến xây dựng một nền văn hóa cởi mở và hòa nhập, giúp thu hút cũng như giữ chân nhân tài. Đa dạng và hòa nhập là hai yếu tố quan trọng đối với tương lai của AIG. Và đó là một trong những bí quyết giúp công ty chúng tôi ngày càng ổn định, có sự tăng trưởng tốt trong hoạt động kinh doanh và lợi nhuận cao”.