09:06 30/03/2011

GDP quý 1 tăng thấp nhất trong gần hai năm

Anh Quân

Tổng cục Thống kê vừa chính thức công bố, GDP quý 1/2011 ước tính tăng 5,43% so với cùng kỳ năm 2010

Công nghiệp chế biến là một trong số ít ngành giúp gia tốc GDP trong quý 1/2011.
Công nghiệp chế biến là một trong số ít ngành giúp gia tốc GDP trong quý 1/2011.
Tổng cục Thống kê vừa chính thức công bố, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2011 ước tính tăng 5,43% so với cùng kỳ năm 2010, không khác biệt nhiều so với con số của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra trước đó.
 
Với kết quả này, tăng trưởng GDP của quý 1 năm nay ở mức thấp nhất trong 7 quý gần đây, so với quý 1/2010 đã thấp hơn khoảng 0,4 điểm phần trăm.

Theo một số chuyên gia kinh tế, kết quả này thể hiện sự điều chỉnh thu hẹp sản xuất từ phía các doanh nghiệp trước những bất ổn vĩ mô đã bộc lộ từ năm ngoái và kéo dài đến những tháng đầu năm nay.

Đi cùng các biến động mạnh của lãi suất, tỷ giá và việc điều chỉnh tăng mạnh chi phí đầu vào sản xuất…, lạm phát quý 1/2011 (chỉ số giá tiêu dùng tháng 3/2011 so với tháng 12/2010) đã cao hơn 2 điểm phần trăm so với con số tương ứng của quý 1/2010, đạt mức 6,12%.

Thể hiện ở ba khu vực kinh tế chính, mức suy giảm mạnh nhất thuộc về khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, trong khi đó công nghiệp thu hẹp ít nhất.

Tính theo giá so sánh 1994, GDP nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,05%, thấp hơn cùng kỳ tới gần 1,7 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,47%, thấp hơn tương ứng 0,13 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 6,28%, thấp hơn 0,38 điểm phần trăm.

Chỉ có rất ít ngành kinh tế có GDP tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ phát triển tổng sản phẩm ngành công nghiệp quý 1/2010 tăng cao hơn 0,25 điểm phần trăm so với quý 1/2010, trong đó công nghiệp khai thác mỏ và chế biến tăng tốc. Liên quan đến chỉ tiêu này, kim ngạch xuất, nhập khẩu quý 1/2011 tăng rất cao, ở mức lần lượt gần 34% và 24%. Tuy nhiên, công nghiệp điện, gas, nước có mức tăng trưởng thấp hơn cùng kỳ.

Đáng lưu ý là ngành xây dựng vốn là “trợ lực” cho tăng trưởng ở giai đoạn nền kinh tế suy giảm trước đây, nay có mức tăng rất hạn chế. GDP ngành xây dựng chỉ còn tăng 4,41% trong quý 1/2011, giảm tốc mạnh so với con số 7,13% của quý 1/2010.

Trong khối dịch vụ, chỉ có các hoạt động liên quan đến kinh doanh tài sản và dịch vụ tư vấn; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động cứu trợ xã hội; hoạt động đảng, đoàn thể và hiệp hội; hoạt động phục vụ cá nhân và cộng đồng có mức tăng trưởng cao hơn quý 1/2010.

Các chỉ tiêu tương ứng của ngành thương mại, khách sạn nhà hàng, vận tải, tín dụng ngân hàng…, đều giảm tốc so với cách đây một năm.