18:00 13/03/2018

Gelex muốn mua gom hết cổ phiếu Cadivi

Hà Anh

Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (mã chứng khoán: GEX) muốn gom hết 11,6 triệu cổ phiếu CAV để nâng tỷ lệ sở hữu tại đây lên 100%

Các cản phẩm của Cadivi.
Các cản phẩm của Cadivi.

Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (mã CAV-HOSE) thông báo Nghị quyết Hội đồng Quản trị về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tạm ứng chia cổ tức đợt 2 và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Theo đó, ngày 20/4 tới, công ty sẽ tạm ứng cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 30/3/2018.

Công ty dự kiến sẽ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 18/4 tại Tp.HCM.

Ngoài việc báo cáo kết quả kinh doanh, trong đợt này, ban lãnh đạo công ty sẽ thảo luận với cổ đông về việc Tổng công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (Gelex, mã chứng khoán: GEX) muốn gom hết 11,6 triệu cổ phiếu để nâng tỷ lệ sở hữu tại đây lên 100% và khả năng cổ phiếu Cadivi không đáp ứng đủ điều kiện để duy trì niêm yết trên HOSE.

Hiện giá cổ phiếu này được giao dịch quanh mốc 52.300 đồng/cổ phiếu. Tính theo thị giá hiện tại, Gelex phải chi khoảng 600 tỷ đồng cho thương vụ này và nếu kế hoạch trên được thông qua và thực hiện thì cổ phiếu Cadivi sẽ phải hủy niêm yết sau gần bốn năm tham gia trên sàn HOSE.

Được biết, từ ngày 7/12/2017 đến ngày 21/12/2017, Gelex đã mua thêm 2,9 triệu cổ phiếu CAV không qua chào mua công khai để nâng tỷ lệ sở hữu lên 79,7% vốn điều lệ, tương ứng 45.943.648 cổ phiếu.

Theo báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán, doanh thu thuần của CAV đạt 6.825 tỷ đồng - tăng 1.196 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt trên 326 tỷ đồng - tăng 87 tỷ so với cùng kỳ. EPS giảm 1.800 đồng so với cùng kỳ đạt 5.431 đồng/cổ phiếu.