14:49 16/05/2016

Giá điện bán buôn năm 2016 tăng tới 5%

Hồng Vân

Khung giá bán buôn điện bình quân của EVN cho các tổng công ty điện lực năm 2016 tăng từ 2-5%

Tổng công ty Điện lực Miền Trung được tăng giá tối đa và tối thiểu mạnh nhất với 5%.
Tổng công ty Điện lực Miền Trung được tăng giá tối đa và tối thiểu mạnh nhất với 5%.
Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định 1797/QĐ-BCT quy định về khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các tổng công ty điện lực năm 2016.

Theo đó, khung giá bán buôn điện bình quân của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các tổng công ty điện lực năm 2016 chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng đã tăng từ 2-5%.

Trong đó, Tổng công ty Điện lực Miền Trung nhận tăng giá tối đa và tối thiểu mạnh nhất với 5%, từ 1.135 đồng/kWh lên 1.200 đồng/kWh với mức giá tối đa, từ 1.066 đồng/kWh lên 1.119 đồng/kWh đối với mức giá tối thiểu.

Mức giá tối đa tăng 4% được áp dụng cho Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tổng công ty Điện lực Hà Nội, còn Tổng công ty Điện lực Hồ Chí Minh và Tổng công ty Điện lực miền Nam tăng 3%.

Với mức giá tối thiểu, Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, Tổng công ty Điện lực miền Nam và Tổng công ty Điện lực Hà Nội cùng được tăng 3%. Tổng công ty Điện lực Hồ Chí Minh được tăng giá tối thiểu 2%.

Văn bản nếu rõ, căn cứ vào khung giá bán buôn điện bình quân quy định trên, giá bán buôn điện bình quân của EVN cho các tổng công ty điện lực không thấp hơn mức giá tối thiểu và không cao hơn mức giá tối đa của khung giá.

EVN có trách nhiệm ban hành giá bán buôn điện cụ thể cho từng tổng công ty điện lực theo quy định hiện hành.

Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh khung giá bán buôn điện bình quân phù hợp với biến động chi phí sản xuất kinh doanh điện, doanh thu và lợi nhuận định mức của các tổng công ty điện lực, EVN có trách nhiệm tính toán, báo cáo Bộ Công Thương xem xét, quyết định.

Thời gian áp dụng khung giá bán buôn điện bình quân của Tập đoàn điện lực Việt Nam cho các tổng công ty điện lực từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2016.