10:28 08/09/2015

Gia Lai có tân Chủ tịch

Bảo Quyên

Ông Võ Ngọc Thành sinh năm 1963, quê ở Bình Định, từng giữ các chức vụ Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND thành phố Pleiku,

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân Gia Lai bầu Chủ tịch UBND tỉnh.<br>
Các đại biểu Hội đồng Nhân dân Gia Lai bầu Chủ tịch UBND tỉnh.<br>
Ngày 7/9, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tổ chức kỳ họp bất thường để bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016.

Theo đó, trên cơ sở giới thiệu của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Võ Ngọc Thành, Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND đã được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh khóa X với 100% phiếu tán thành.

Ông Võ Ngọc Thành sinh năm 1963, quê ở Bình Định, từng giữ các chức vụ Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND thành phố Pleiku, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Trước đó, ngày 15/7, tại kỳ họp lần thứ 9, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đối với ông Phạm Thế Dũng để chờ nghỉ hưu theo chế độ.

Liên quan đến nhân sự địa phương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng vừa phê chuẩn việc bầu, miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Cụ thể, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Phạm Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Nguyễn Đăng Lợi, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.