20:32 28/06/2013

Giá xăng dầu trong nước lại được phép “điều chỉnh”

Hoa Vinh

Doanh nghiệp được phép điều chỉnh tăng giá bán xăng tối đa 367 đồng/lít từ 20h tối 28/6

Nếu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối thực hiện điều 
chỉnh giá, đây sẽ là lần tăng thứ hai trong vòng một tháng của giá xăng 
dầu trong nước.
Nếu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối thực hiện điều chỉnh giá, đây sẽ là lần tăng thứ hai trong vòng một tháng của giá xăng dầu trong nước.
Giá các mặt hàng xăng, dầu diesel, dầu hỏa và dầu mazut có thể tăng sau thời điểm 20h tối 28/6, sau phương án điều hành giá xăng dầu vừa được liên bộ Tài chính - Công Thương ban hành.

Cụ thể, theo liên bộ Tài chính - Công Thương, diễn biến giá xăng dầu thế giới trong một vài phiên giao dịch gần đây có biến động tăng, giảm thất thường tuy nhiên, bình quân 30 ngày gần đây (từ ngày 29/5/2013 đến ngày 27/6/2013) vẫn ở mức cao: giá xăng RON 92: 114,50 USD/thùng; dầu diesel 0,05S: 118,84 USD/thùng; dầu hỏa: 116,49 USD/thùng, dầu mazut 3,5S: 622,42 USD/tấn.

Mặt khác, số dư quỹ bình ổn giá không còn nhiều, thuế suất thuế nhập khẩu vẫn thấp hơn barem.

Do vậy, liên bộ cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tiếp tục được sử dụng quỹ bình ổn giá để hạn chế mức chênh lệch giữa giá cơ sở cao hơn giá bán hiện hành, phần chênh lệch còn lại cho phép doanh nghiệp tăng giá bán xăng dầu trong nước, mức cụ thể như sau:

- Mặt hàng xăng: sử  dụng quỹ bình ổn giá 300 đồng/lít, phần chênh lệch còn lại doanh nghiệp được phép điều chỉnh tăng giá bán tối đa 367 đồng/lít.

- Mặt hàng dầu diesel: sử dụng quỹ bình ổn giá 200 đồng/lít, phần chênh lệch còn lại doanh nghiệp được phép điều chỉnh tăng giá bán tối đa 370 đồng/lít.

- Mặt hàng dầu hỏa: sử dụng quỹ bình ổn giá 200 đồng/lít, phần chênh lệch còn lại doanh nghiệp được phép điều chỉnh tăng giá bán tối đa 305 đồng/lít.

- Mặt hàng dầu mazut: sử dụng quỹ bình ổn giá 100 đồng/kg, phần chênh lệch còn lại doanh nghiệp được phép điều chỉnh tăng giá bán tối đa 328 đồng/kg.

Thời điểm thực hiện điều chỉnh mức sử dụng quỹ bình ổn giá là 20h ngày 28/6/2013. Thời điểm điều chỉnh giá bán xăng, dầu trong nước do doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối quyết định, nhưng không được sớm hơn 20h ngày 28/6/2013.

Nếu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối thực hiện điều chỉnh giá, đây sẽ là lần tăng thứ hai trong vòng một tháng của giá xăng dầu trong nước. Trước đó, giá một số mặt hàng xăng dầu đã tăng từ 220 đồng tới 420 đồng mỗi lít, từ 20h tối 14/6.

Cụ thể, giá xăng tăng thêm 420 đồng lên 23.750 đồng/lít, giá dầu diesel tăng 220 đồng lên 21.470 đồng/lít. Giá bán dầu hỏa và dầu mazut khi đó vẫn được giữ nguyên ở mức lần lượt là 21.300 đồng/lít và 18.750 đồng/lít.