13:44 10/04/2014

Giá xăng tăng “dày”, quỹ bình ổn dư hơn 840 tỷ

Ngô Trang

Tính từ cuối năm 2013 đến nay, giá xăng dầu đã tăng 3 lần

<span class="userContent"><span class="text_exposed_show">Tính từ cuối năm 2013 đến nay, giá xăng dầu đã tăng 3 lần, một lần vào cuối tháng 12/2013 và hai lần trong tháng 2 và 3/2014.</span></span>
<span class="userContent"><span class="text_exposed_show">Tính từ cuối năm 2013 đến nay, giá xăng dầu đã tăng 3 lần, một lần vào cuối tháng 12/2013 và hai lần trong tháng 2 và 3/2014.</span></span>
Trong các lần tăng giá xăng vừa qua, cơ quan quản lý đều đưa ra lý do điều chỉnh do các doanh nghiệp xăng dầu bị lỗ khi giá thế giới tăng, trong khi quỹ bình ổn giá cũng được huy động tối đa.

Tuy nhiên, công bố mới đây của Bộ Tài chính về tình hình trích lập, sử dụng và số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu trong quý 1/2014 lại cho thấy những thông tin đáng chú ý.

Đó là, số dư của quỹ tại thời điểm 31/12/2013 khoảng 169,219 tỷ đồng. Số dư quỹ ước đến hết quý 1/2014 khoảng 842,016 tỷ đồng. Số trích quỹ trong quý 1/2014 khoảng 1.043,504 tỷ đồng, số sử dụng trong quý 1/2014 khoảng 370,707 tỷ đồng.

Trong hơn 840 tỷ đồng của quỹ tính đến hết quý 1/2014, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) có số dư quỹ là 649,3 tỷ đồng; Tổng công ty Xăng dầu Quân đội có số dư trên 154 tỷ đồng.

Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Tp.HCM và Công ty Xuất nhập khẩu Thanh Lễ có số dư lần lượt là 100 và gần 109 tỷ đồng; Công ty TNHH Vận tải bộ Hải Hà dư gần 26 tỷ đồng; Công ty Thương mại Xăng dầu đường biển dư hơn 18 tỷ đồng…

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp đầu mối khác có số dư quỹ bị âm, như Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) âm 45,5 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Việt Nam (-30,17 tỷ đồng), Tổng công ty Kỹ thuật và Đầu tư (-145 tỷ); Công ty Xăng dầu Hàng không Việt Nam (15 tỷ đồng)...

Tính từ cuối năm 2013 đến nay, giá xăng dầu đã tăng 3 lần, một lần vào cuối tháng 12/2013 và hai lần trong tháng 2 và 3/2014.