17:25 09/11/2009

Giải ngân vốn hỗ trợ lãi suất đạt trên 418 nghìn tỷ đồng

Thu Thủy

Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất bằng đồng Việt Nam đến ngày 5/11 đạt 418.576,21 tỷ đồng

Tính đến ngày 5/11, dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đạt 105.987,84 tỷ đồng.
Tính đến ngày 5/11, dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đạt 105.987,84 tỷ đồng.
Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất bằng đồng Việt Nam đến ngày 5/11 đạt 418.576,21 tỷ đồng.

Như vậy, so với ngày 29/10/2009, dư nợ cho vay đã tăng thêm 5.370,52 tỷ đồng, tương đương 1,3%, từ mức tăng 1.104,92 tỷ đồng (0,26%) trong tuần trước đó.

Trong đó, dư nợ của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và quỹ tín dụng nhân dân Trung ương đạt 278.920,23 tỷ đồng - giảm 944,81 tỷ đồng, tương đương -0,34%; nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đạt 105.987,84 tỷ đồng - tăng 1.042,12 tỷ đồng, tương đương 0,99%; nhóm ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng 100% vốn nước ngoài đạt 20.576,69 tỷ đồng - tăng 137,94 tỷ đồng, tương đương 0,67%; công ty tài chính đạt 13.091,45 tỷ đồng - tăng 5.135,26 tỷ đồng, tương đương 64,54%.

Đối với số dư nợ phân theo đối tượng khách hàng vay vốn, tính đến ngày 5/11, doanh nghiệp nhà nước đã vay 63.226,91 tỷ đồng.

Doanh nghiệp ngoài nhà nước gồm: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài… đã vay 288.123,37 tỷ đồng. Hộ sản xuất vay 67.226,06 tỷ đồng.

Trong ngày 30/10, Chính phủ đã đưa ra những điều chỉnh trong chính sách kích cầu sắp tới. Cụ thể, đối với gói hỗ trợ các dự án mới thực hiện vốn vay trung và dài hạn, hỗ trợ mua máy móc, thiết bị nông nghiệp của nông dân theo quyết định 443 và 497 sẽ được tiếp tục triển khai đến hết năm 2010, nhưng mức hỗ trợ sẽ được giảm xuống 2%, thay vì 4% như hiện nay.

Riêng đối với gói hỗ trợ trợ lãi suất lưu động 4% theo quyết định 131 sẽ được thực hiện đến hết quý 1/2010, và mức hỗ trợ cũng được giảm xuống 2%.