15:09 27/01/2014

Giảm giá dầu diesel, giữ nguyên giá xăng

Thu Thủy

Liên bộ Tài chính - Công Thương vừa yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh đầu mối giảm giá bán dầu diesel và giữ nguyên giá xăng

Theo tính toán của liên bộ Tài chính - Công Thương, giá bán lẻ xăng đang
 thấp hơn 435 đồng/lít so với giá cơ sở, giá bán dầu hỏa và dầu madut 
thấp hơn giá cơ sở lần lượt 445 đồng/lít và 199 đồng/kg.
Theo tính toán của liên bộ Tài chính - Công Thương, giá bán lẻ xăng đang thấp hơn 435 đồng/lít so với giá cơ sở, giá bán dầu hỏa và dầu madut thấp hơn giá cơ sở lần lượt 445 đồng/lít và 199 đồng/kg.
Liên bộ Tài chính - Công Thương vừa yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giảm giá bán dầu diesel trong nước, tiếp tục sử dụng quỹ bình ổn giá với một số mặt hàng xăng dầu nhằm góp phần bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán.

Cụ thể, đối với mặt hàng xăng, liên bộ yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh đầu mối giữ nguyên giá bán lẻ, tiếp tục chưa tính lợi nhuận định mức (theo quy định 300 đồng/lít), giảm sử dụng quỹ bình ổn giá 150 đồng/lít (từ 250 đồng/lít xuống còn 100 đồng/lít).

Đối với mặt hàng dầu diesel, liên bộ cho phép khôi phục lợi nhuận định mức 50 đồng/lít (từ 250 đồng/lít lên 300 đồng/lít). Đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối chủ động rà soát lại phương án giá, cách tính giá theo quy định để điều chỉnh giảm giá bán mặt hàng dầu diesel trong nước phù hợp với diễn biến của giá cơ sở và phù hợp với các quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, nhưng tối thiểu không thấp hơn mức chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở (311 đồng/lít).

Đối với mặt hàng dầu hỏa, các doanh nghiệp khôi phục một phần lợi nhuận định mức 100 đồng/lít (từ 0 đồng/lít lên 100 đồng/lít). Giảm sử dụng quỹ bình ổn giá 300 đồng/lít (từ 520 đồng/lít xuống 220 đồng/lít).

Đối với mặt hàng dầu mazut, liên bộ yêu cầu giảm sử dụng quỹ bình ổn giá 40 đồng/kg (từ 240 đồng/kg xuống còn 200 đồng/kg).

Thời điểm áp dụng từ 12h ngày 27/1/2014.

Theo tính toán của liên bộ Tài chính - Công Thương, giá bán lẻ xăng đang thấp hơn 435 đồng/lít so với giá cơ sở, giá bán dầu hỏa và dầu mazut thấp hơn giá cơ sở lần lượt 445 đồng/lít và 199 đồng/kg. Riêng giá dầu diesel cao hơn giá cơ sở 311 đồng/lít.