15:35 26/04/2019

Giảm lãi suất cho vay, Vietcombank điều chỉnh kế hoạch năm 2019

Đào Hưng

Thay vì kế hoạch đạt lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 20.500 tỷ, Vietcombank quyết định mục tiêu này trong 2019 chỉ tăng khoảng 9,5%, tương ứng 20.000 tỷ

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Sáng 26/4, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – mã chứng khoán VCB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Khai mạc đại hội, ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank cho biết, năm 2018, ngân hàng tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc và đạt những kết quả ấn tượng trên hầu hết mọi lĩnh vực hoạt động.

Cụ thể, tổng tài sản đến 31/12/2018 đạt 1.074.027 tỷ đồng, tăng 3,7%; Tổng huy động vốn đạt 823.390 tỷ đồng, tăng 13,3%; Dư nợ tín dụng đạt 639.370 tỷ đồng, tăng 14,6%, nằm trong mức trần định hướng của Ngân hàng Nhà nước. Lợi nhuận trước thuế 18.269 tỷ đồng, tăng 61,1% so với năm trước.

Ngoài ra, nhờ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng và đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu nên 2018 là năm đầu tiên Vietcombank đưa tỷ lệ nợ xấu về mức 0,97%.

Chuyển sang kế hoạch năm 2019, theo ông Thành, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đang có định hướng về tăng cường các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy kinh tế, vì vậy Vietcombank sẽ tiếp tục giảm lãi suất cho vay đối với các doanh nghiệp, theo hướng mở rộng thay vì chỉ trong phạm vi 5 lĩnh vực ưu tiên trước đây.

"Vietcombank thuộc nhóm những ngân hàng đã mua toàn bộ nợ xấu tại VAMC về. Hiện trích lập dự phòng rủi ro của ngân hàng đã lên tới hơn 170%, tức 100 đồng nợ xấu thì dự phòng tới 170 đồng. Kéo theo hệ số an toàn về sử dụng vốn CAR theo tiêu chuẩn Basel 2 lên tới hơn 9%, trong khi yêu cầu là 8%. Đồng thời lại có lợi nhuận tốt thì phải giảm lãi suất để chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp", vị này nói.

Do đó, thay vì kế hoạch lợi nhuận hợp nhất trước thuế trong tài liệu họp đại hội là 20.500 tỷ đồng, tương ứng tăng 12%, Vietcombank quyết định mục tiêu này trong 2019 chỉ tăng khoảng 9,5%, tương ứng 20.000 tỷ đồng. Tổng tài sản theo đó cũng dự kiến tăng lên 1.202.910 tỷ đồng, tăng trưởng 12%.

Tuy nhiên, năm nay, Vietcombank là một trong những ngân hàng thương mại được giao tín dụng cao hơn mức bình quân của ngành, với 15%. Cùng với những kết quả đã đạt được trong quý 1/2019 thì nhiều khả năng, ngân hàng này sẽ tiếp tục vượt chỉ tiêu được giao.

Bên cạnh việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh so với tài liệu đã công bố, Vietcombank còn đề xuất hai phương án tăng vốn để đưa vốn điều lệ từ hơn 37.089 tỷ đồng hiện tại lên gần 55.300 tỷ đồng.

Cụ thể, Vietcombank đề xuất việc chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 40% từ nguồn vốn chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận giữ lại. Tiếp sau, ngân hàng dự kiến sẽ thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu hoặc chào bán riêng lẻ với tỷ lệ 6,5%.

Kết thúc đại hội, cổ đông Vietcombank đều thông qua các tờ trình với tỷ lệ nhất trí cao. Trong đó gồm việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, phương án tăng vốn, mục tiêu kinh doanh…