23:36 26/07/2018

Giám sát bảo hiểm y tế nhờ công nghệ thông tin

Dũng Hiếu

Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế đã góp phần quan trọng trong việc kiểm soát, giám sát thực hiện các dịch vụ y tế của các cơ sở y tế

Sau gần 2 năm đưa vào vận hành, Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế đã góp phần quan trọng trong việc kiểm soát, giám sát thực hiện các dịch vụ y tế của các cơ sở y tế và người tham gia bảo hiểm y tế.
Sau gần 2 năm đưa vào vận hành, Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế đã góp phần quan trọng trong việc kiểm soát, giám sát thực hiện các dịch vụ y tế của các cơ sở y tế và người tham gia bảo hiểm y tế.

Theo ông Nguyễn Hoàng Phương, Phó giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam, sau gần hai năm đưa vào vận hành, Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế đã góp phần quan trọng trong việc kiểm soát, giám sát thực hiện các dịch vụ y tế của các cơ sở y tế và người tham gia bảo hiểm y tế.

Từ tháng 6/2016, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã triển khai quyết liệt hệ thống giám định bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định 917 việc ban hành Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định bảo hiểm y tế; kết nối, liên thông dữ liệu giữa các cơ sở khám chữa bệnh ở 4 tuyến từ cấp TƯ, tỉnh, huyện và xã.

Trong thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế trong quá trình tiếp nhận thông tin đảm bảo quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh.

Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng bảo hiểm y tế

Cụ thể, hỗ trợ cơ sở khám chữa bệnh trong việc tra cứu tự động giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có Công văn số 366 về bổ sung hàm tra cứu trên Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế. Theo đó, các cơ sở khám chữa bệnh có thể sử dụng phối hợp với phần mềm đón tiếp của bệnh viện khi tiếp nhận người tham gia bảo hiểm y tế nhằm giảm thời gian kiểm tra thủ tục thông tin thẻ bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã phối hợp với Bộ Y tế xây dựng các danh mục dùng chung, tiêu chuẩn đầu ra dữ liệu để thống nhất việc trao đổi dữ liệu giữa các phần mềm quản lý bệnh viện với hệ thống cổng tiếp nhận thanh toán bảo hiểm y tế, thu thập được đầy đủ thông tin phục vụ công tác quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế.

Kết quả, đến nay, tất cả các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã kết nối, liên thông dữ liệu khám chữa bệnh trên phạm vi cả nước đến hệ thống giám định bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội để thực hiện giám định tự động trên phần mềm.

Thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam việc cơ sở khám chữa bệnh gửi dữ liệu điện tử theo Quyết định số 421 cho thấy: cuối năm 2017, số cơ sở gửi dữ liệu/ số cơ sở ký hợp đồng khám chữa bệnh là 9.686/12.703 cơ sở, chiếm tỷ lệ 76%. Đến hết tháng 5/2018 con số trên đã tăng lên 12.210/12.528 cơ sở, chiếm tỷ lệ 97,46%.

Cũng theo ông Nguyễn Hoàng Phương, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hóa trong quản lý khám chữa bệnh, thống nhất trong giám định và thanh toán bảo hiểm y tế là nhiệm vụ quan trọng của ngành y tế và bảo hiểm xã hội, góp phần minh bạch thông tin, đảm bảo quyền lợi của các bên có liên quan, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế.

Theo đó, bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế khi đến khám chữa bệnh sẽ được kiểm tra trực tiếp với cơ sở dữ liệu thẻ do cơ quan bảo hiểm xã hội cấp, tránh được tình trạng lạm dụng thẻ, thẻ cắt giảm, hết hạn.

Dữ liệu, thông tin liên quan đến khám chữa bệnh được gửi ngay sau khi bệnh nhân ra viện lên Cổng thông tin của cơ quan bảo hiểm xã hội và Bộ Y tế để có thể quản lý thông tuyến và thực hiện tạm ứng, thanh quyết toán dựa trên hệ thống thông tin giám định.

Bảo hiểm xã hội và y tế cần phối hợp nhịp nhàng

Sau gần 2 năm đưa vào vận hành, Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế đã góp phần quan trọng trong việc kiểm soát, giám sát thực hiện các dịch vụ y tế của các cơ sở y tế và người tham gia bảo hiểm y tế. Đây là công cụ hỗ trợ đắc lực để giám sát, cảnh báo những vấn đề bất thường, cung cấp thông tin cho các cơ sở y tế để hoàn thiện và đảm bảo quyền lợi cho người bệnh.

Tuy nhiên, ngành bảo hiểm xã hội cũng cho biết, việc phối hợp với cơ quan khám chữa bệnh đôi khi còn chưa nhịp nhàng dẫn đến thắc mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện, đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế tham gia khám chữa bệnh.

Ví như trong thời gian chờ đồng bộ, mã số bảo hiểm xã hội, sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế đã cấp mà chưa được đổi, cấp lại theo mẫu mới vẫn có giá trị sử dụng đến khi được cấp, đổi lại; tại một số thời điểm không tra cứu được thẻ bảo hiểm y tế do lỗi đường truyền..

Để khắc phục những hạn chế trên, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện nhiều giải pháp, tăng cường phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Y tế trong việc xây dựng văn bản hướng dẫn đảm bảo tính thống nhất khi cơ sở khám chữa bệnh tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội, đảm bảo quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh.

Cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cần tăng cường hiện đại hóa thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ tốt trong việc đón tiếp, giải quyết thủ tục cho người có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh.

Bên cạnh đó, ngành bảo hiểm xã hội cũng tăng cường giám sát, cảnh báo gắn trách nhiệm đối với bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện chậm trễ, sai quy trình cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh (hạn chế việc dữ liệu đã hoàn chỉnh nhưng phải chờ gia hạn, cấp mới, đổi thẻ...).

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thông qua việc cung cấp mở rộng cho các đơn vị dịch vụ có khả năng đáp ứng kết nối giao dịch điện tử để người dân và đơn vị tiếp cận thuận lợi. Ngành bảo hiểm xã hội cũng tiếp tục hoàn chỉnh các nội dung nghiệp vụ, nghiên cứu nâng cấp hệ thống tích hợp nhằm nâng cao năng lực trao đổi thông tin, tích hợp và giao tiếp giữa các ứng dụng trong nội bộ ngành bảo hiểm xã hội nói riêng và hệ thống ngoài ngành nói chung, đảm bảo an toàn thông tin.