20:52 15/08/2008

Gian lận trong kinh doanh xăng dầu có thể bị truy tố

Thúy Nhung

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra hoạt động kinh doanh tại các cây xăng trên toàn quốc

Các thiết bị đo lường, chất lượng xăng dầu, giấy phép kinh doanh, điều kiện kinh doanh... của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên toàn quốc sẽ được kiểm tra.
Các thiết bị đo lường, chất lượng xăng dầu, giấy phép kinh doanh, điều kiện kinh doanh... của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên toàn quốc sẽ được kiểm tra.
Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương kiểm tra hoạt động kinh doanh tại các cây xăng trên toàn quốc.

Theo đó, các thiết bị đo lường, chất lượng xăng dầu, giấy phép kinh doanh, điều kiện kinh doanh... của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên toàn quốc sẽ được kiểm tra để kịp thời phát hiện, làm rõ các hành vi gian lận trong đo lường và kinh doanh đối với mặt hàng này.

Thủ tướng cũng yêu cầu công bố công khai tất cả những tổ chức, cá nhân có hành vi gian lận xăng dầu để nhân dân biết, cùng phối hợp với các cơ quan chức năng giám sát, xử lý, ngăn chặn. Kiên quyết xử phạt các cơ sở kinh doanh xăng dầu có hành vi vi phạm, kể cả việc áp dụng các biện pháp mạnh như: đình chỉ hoạt động, rút giấy phép kinh doanh, truy tố trách nhiệm hình sự.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tập trung triển khai các biện pháp kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ quy định về đăng ký, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh xăng dầu tại địa bàn.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng kịp thời đưa tin về các hành vi vi phạm của các cơ sở kinh doanh xăng dầu, cũng như kết quả kiểm tra và xử lý của các cơ quan chức năng để người dân biết và phối hợp giám sát.