23:50 17/07/2019

Giao dịch "chui", lãnh đạo NAV bị phạt tiền

Hà Anh

Ông Nguyễn Quang Hưng - thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Việt (mã NAV-HOSE) bị phạt 55 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu NAV trong thời gian qua - Nguồn: HOSE.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu NAV trong thời gian qua - Nguồn: HOSE.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Quang Hưng - thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nam Việt (mã NAV-HOSE).

Theo đó, ông Hưng bị phạt 55 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, ông Nguyễn Quang Hưng đã không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HOSE về việc dự kiến giao dịch bán 324.380 cổ phiếu NAV vào ngày 13/3/2019.

Cùng ngày, bà Từ Tuyết Anh - người có liên quan của ông Đặng Thành Duy là Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam - Vinasun (mã VNS-HOSE) cùng bị phạt 55 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. 

Cụ thể, từ ngày 13/8/2018 đến ngày 11/10/2018, bà Từ Tuyết Anh – mua 524.000 cổ phiếu VNS và bán 3.510 cổ phiếu VNS, nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HOSE về việc dự kiến giao dịch.

Trước đó, ông Nguyễn Phúc Anh (Hà Nội) cũng vừa bị phạt 15 triệu đồng do ngày 13/08/2018, ông Nguyễn Phúc Anh đã mua 35.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư PV2 (mã PV2-HNX) dẫn đến số lượng cổ phiếu sau giao dịch tăng từ 3.659.900 cổ phiếu lên 3.694.900 cổ phiếu, tăng tỷ lệ sở hữu từ 9,93% lên 10,02%. Tuy nhiên, đến ngày 14/09/2018, HNX mới nhận được báo cáo về thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ đông lớn của ông Nguyễn Phúc Anh.