22:50 19/07/2012

Giấy xuất sang Mỹ có nguy cơ bị điều tra chống bán phá giá

Quý Hiểu

Cơ quan quản lý cảnh báo mặt hàng giấy xuất khẩu của Việt Nam có nguy cơ bị điều tra chống bán phá giá

Mặt hàng giấy và sản phẩm từ giấy của Việt Nam xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm đạt trị giá 236 triệu USD, tăng 10% so với cùng năm 2011.
Mặt hàng giấy và sản phẩm từ giấy của Việt Nam xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm đạt trị giá 236 triệu USD, tăng 10% so với cùng năm 2011.
Cơ quan quản lý vừa phát đi thông điệp mang tính cảnh báo mặt hàng giấy xuất khẩu của Việt Nam có nguy cơ bị điều tra chống bán phá giá.

Thông qua phân tích số liệu xuất nhập khẩu, kết hợp với một số nguồn thông tin từ phía các hãng luật nước ngoài, Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) nhận thấy mặt hàng giấy xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là giấy kẻ dòng, có nguy cơ bị điều tra chống bán phá giá hoặc chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá tại thị trường Mỹ.

Nhằm chủ động phòng ngừa vụ kiện nêu trên, cơ quan quản lý đề nghị các doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm giấy sang thị trường Mỹ rà soát lại cơ chế giá xuất khẩu sang thị trường này cho phù hợp.

Các doanh nghiệp cũng phải liên hệ chặt chẽ với các nhà nhập khẩu của Hoa Kỳ để theo dõi tình hình và động thái của ngành sản xuất giấy tại Hoa Kỳ và thông báo cho Văn phòng Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam (VPPA) những thông tin mới. Đồng thời tìm hiểu thông tin về các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt các doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Trung Quốc và Indonesia đang bị áp thuế chống bán phá giá.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp phải cung cấp các thông tin này cho Hiệp hội để tránh khả năng các doanh nghiệp lợi dụng đầu tư vào Việt Nam để tránh thuế chống bán phá giá của Hoa Kỳ.

Theo số liệu của Bộ Công Thương, mặt hàng giấy và sản phẩm từ giấy của Việt Nam xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm đạt trị giá 236 triệu USD, tăng 10% so với cùng năm 2011. Về chiều nhập khẩu, trị giá nhập khẩu giấy các loại đạt 567 triệu USD với số lượng 589 nghìn tấn.