00:46 26/04/2014

Giới thẩm định giá ASEAN tìm cơ hội hợp tác ở Nha Trang

Hòa Bình

"Nghề thẩm định giá hướng tới cộng đồng kinh tế ASEAN năm 2015" là chủ đề chính của Hội nghị AVA 18

Hội nghị AVA diễn ra trong các ngày từ &nbsp;24-27/4/2014 tại Nha Trang, Khánh Hòa.<br>
Hội nghị AVA diễn ra trong các ngày từ &nbsp;24-27/4/2014 tại Nha Trang, Khánh Hòa.<br>
Ngày 25/4/2014, Hiệp hội thẩm định giá ASEAN (AVA) đã tổ chức hội nghị lần thứ 18 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Cục trưởng Cục quản lý giá-Chủ tịch AVA nhiệm kỳ 2012-2014 Nguyễn Anh Tuấn cho biết, hội nghị chính thức AVA lần thứ 18 là cầu nối, một diễn đàn, một cơ hội để thẩm định viên các nước ASEAN, đại diện một số tổ chức thẩm định giá thế giới tìm hiểu cơ hội hợp tác, kinh doanh, cũng như tăng cường tình hữu nghị giữa các nước ASEAN.

Hội nghị lần này sẽ tiến hành bầu chọn Tổng thư ký Hiệp hội Thẩm định giá ASEAN, chuyển giao vai trò Chủ tịch Hiệp hội AVA nhiệm kỳ mới, quyết định nội dung, chương trình, kế hoạch hành động của AVA...

Tại hội nghị Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu cho biết, Bộ Tài chính rất quan tâm đến sự phát triển của nghề thẩm định giá Việt Nam và khu vực. Trong những năm qua, Bộ đã tạo điều kiện thuận lợi để nghề thẩm định giá Việt Nam phát triển và hội nhập ngày càng sâu rộng với các nước trong khu vực và quốc tế.

Với chủ đề của hội nghị “Nghề thẩm định giá hướng tới cộng đồng kinh tế ASEAN năm 2015”, Bộ Tài chính Việt Nam mong muốn Hiệp hội thẩm định giá ASEAN không chỉ bàn để quyết sách những vấn đề thuộc về tổ chức, hoạt động của AVA mà cần bàn thêm những đối sách của hoạt động thẩm định giá trong bối cảnh hiện nay; các kế hoạch hợp tác trong tương lai của Hiệp hội để đạt mục tiêu đưa AVA trở thành hiệp hội mạnh, có uy tín của hoạt động thẩm định giá trên thế giới.

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 25, 26/4/2014, trong đó ngày đầu dành cho nghi lễ và trình bày báo cáo quốc gia các nước thành viên của AVA và một ngày cho các đại biểu tham dự hội thảo theo các nhóm chủ đề tham luận chuyên sâu như: Hội nhập về nghề thẩm định giá giữa các nước ASEAN, thẩm định giá doanh nghiệp, thẩm định giá tài sản vô hình, cơ sở dữ liệu và phần mềm về thẩm định giá, các quỹ đầu tư bất động sản ở các nước ASEAN, thẩm định giá bất động sản đặc biệt, thẩm định giá cho các mục đích khác nhau...

Hội nghị AVA là hoạt động mang tính chất định kỳ, được tổ chức hai năm một lần, với nội dung chính là triển khai các hoạt động chung của Hiệp hội, đồng thời tiến hành chuyển giao chức Chủ tịch AVA mới.

Đến nay Việt Nam đã hai lần giữ chức Chủ tịch AVA, gồm nhiệm kỳ 2000-2002 và nhiệm kỳ 2012-2014. Đồng thời, Việt Nam cũng đã tổ chức thành công hai hội nghị trù bị (AVA 11 năm 1999 tại Hà Nội, AVA 16 năm 2009 tại Quảng Nam) và 1 hội nghị chính thức của (AVA 12, năm 2002 tại Tp.HCM).

Được biết, AVA là tổ chức được thành lập vào tháng 6/1981 với các thành viên sáng lập là Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines và Thái Lan. Đến nay, AVA đã kết nạp thêm 3 thành viên là Brunei (1990), Việt Nam (1997), Campuchia (2009).