20:12 27/07/2011

Giới thiệu nhân sự các cơ quan của Quốc hội

Nguyễn Lê

Thống đốc Nguyễn Văn Giàu vừa được đề cử cho chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa 13

Ông Nguyễn Văn Giàu trong một lần trả lời chất vấn trước Quốc hội.
Ông Nguyễn Văn Giàu trong một lần trả lời chất vấn trước Quốc hội.
Thống đốc Nguyễn Văn Giàu vừa được đề cử cho chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa 13.

Danh sách đề cử cụ thể để bầu các chức danh chủ chốt và thành viên các cơ quan của Quốc hội đã được Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng trình Quốc hội vào phiên họp chiều nay (27/7).

Theo đó, 4 vị được tái đề cử là Chủ tịch Hội đồng dân tộc Ksor Phước, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên nhi đồng Đào Trọng Thi và Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai.

6 người mới được giới thiệu ứng cử đứng đầu các cơ quan khác, bên cạnh Thống đốc Nguyễn Văn Giàu có ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, ông Nguyễn Văn Hiện, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, ông Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh; ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường; ông Trần Văn Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại.

Trong số các vị được đề cử, ông Nguyễn Văn Giàu là người mới tham gia Quốc hội nhiệm kỳ này. Có 3 người hoạt động lâu năm trong Quốc hội (3 khóa 10, 11 và 12) là các ông Ksor Phước, Phan Trung Lý và bà Trương Thị Mai.

Cũng tại phiên họp chiều nay, danh sách đề cử để bầu các phó chủ nhiệm và các thành viên ủy ban cũng đã được giới thiệu chi tiết, với số lượng như tờ trình tại phiên họp chiều 26/7 của Quốc hội.

Chiều nay và ngày mai Quốc hội thảo luận tại đoàn về nhân sự của các cơ quan nói trên, sáng 29/7 sẽ bầu chủ tịch, các phó chủ tịch Hội đồng dân tộc, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và ủy viên các ủy ban của Quốc hội.

Vào đầu kỳ họp này, Quốc hội cũng đã bầu ông Nguyễn Sinh Hùng làm Chủ tịch Quốc hội khóa 13 cùng 4 phó chủ tịch là bà Tòng Thị Phóng, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, ông Huỳnh Ngọc Sơn, ông Uông Chu Lưu.