17:09 23/10/2018

Giới thiệu ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Hà Vũ

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng

Ông Nguyễn Mạnh Hùng.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng.

Chiều 23/10, ngay sau khi Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn với đa số phiếu thuận (4 người không đồng ý), nhân sự mới đã được giới thiệu.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày Tờ trình về phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng bộ này.

Cuối chiều, Quốc hội thảo luận ở đoàn về phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông với ông Nguyễn Mạnh Hùng.

Sáng 24/10 Quốc hội sẽ nghe Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận nói trên.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội (nếu có).

Liền đó, Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bằng bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu sẽ được thông công  bố vào chiều cùng ngày.

Sau khi ông Trương Minh Tuấn nhận kỷ luật, cuối tháng 7/2018 Bộ Chính trị đã phân công Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Quân uỷ Trung ương, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) giữ chức quyền Bộ trưởng, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông kiêm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.