15:52 11/04/2014

Giữ giá xăng, tiếp tục giảm giá dầu trong nước

Duy Anh

Từ 15 giờ ngày 11/4, giá bán các mặt hàng dầu phải giảm từ 83 - 124 đồng/lít (kg)

Theo công bố mới đây của Bộ Tài chính về tình hình trích lập, sử dụng và
 số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu trong quý 1/2014, số dư của quỹ tại thời
 điểm 31/12/2013 khoảng 169,219 tỷ đồng.
Theo công bố mới đây của Bộ Tài chính về tình hình trích lập, sử dụng và số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu trong quý 1/2014, số dư của quỹ tại thời điểm 31/12/2013 khoảng 169,219 tỷ đồng.
Từ 15 giờ ngày 11/4, giá bán các mặt hàng dầu phải giảm từ 83 - 124 đồng/lít (kg). Đây là nội dung công văn mới nhất vừa được liên bộ Tài chính - Công Thương gửi các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối.

Mức giảm giá này tương ứng với mức chênh lệch giữa giá bán và giá cơ sở các mặt hàng dầu diesel, dầu hỏa và dầu madut.

Liên bộ Tài chính - Công Thương đã yêu cầu các doanh nghiệp tiếp tục giữ ổn định mức trích Quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng dầu. Giảm sử dụng Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng 150 đồng/lít, từ 200 đồng/lít xuống còn 50 đồng/lít; các mặt hàng dầu diesel, dầu hỏa và madút giữ nguyên như hiện hành (0 đồng/lít, kg).

Sau khi thực hiện các biện pháp điều hành như trên, các doanh nghiệp tiếp tục giảm giá bán dầu diesel, dầu hỏa và madút.

Bộ Tài chính cho biết, hiện nay, giá cơ sở của dầu diesel, dầu hỏa và madút đã được tính đủ các yếu tố trong giá theo quy định. Do giá thế giới bình quân có xu hướng giảm làm gái cơ sở giảm so với giá bán lẻ hiện hành, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giảm giá bán lẻ tương ứng theo quy định, giá bán sau khi điều chỉnh không được cao hơn mức giá cơ sở theo quy định.

Tham chiếu theo giá hiện hành của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, mức giảm đối với dầu diesel tối thiểu khoảng 83 đồng/lít, dầu hỏa giảm tối thiểu 124 đồng/lít, dầu madut giảm tối thiểu 100 đồng/lít.

Việc giảm sử dụng quỹ BOG đối với mặt hàng xăng áp dụng từ 15 giờ ngày 11/4. Thời điểm điều chỉnh giảm giá bán dầu diesel, dầu madút và dầu hỏa không muộn hơn 15 giờ ngày 11/4.

Theo công bố mới đây của Bộ Tài chính về tình hình trích lập, sử dụng và số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu trong quý 1/2014, số dư của quỹ tại thời điểm 31/12/2013 khoảng 169,219 tỷ đồng. Số dư quỹ ước đến hết quý 1/2014 khoảng 842,016 tỷ đồng. Số trích quỹ trong quý 1/2014 khoảng 1.043,504 tỷ đồng, số sử dụng trong quý 1/2014 khoảng 370,707 tỷ đồng.