15:06 15/04/2014

Giữ quy định Thủ tướng phải tuyên thệ khi nhậm chức

Nguyên Hà

Sau khi được bầu, một số chức danh quan trọng phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp

<span id="div" class="fl w100 mt10 span-detailimages relative">Chính phủ nhiệm kỳ 2011 - 2016 ra mắt trước Quốc hội, tháng 8/2011.</span>
<span id="div" class="fl w100 mt10 span-detailimages relative">Chính phủ nhiệm kỳ 2011 - 2016 ra mắt trước Quốc hội, tháng 8/2011.</span>
Sau khi tiếp thu ý kiến của các đoàn đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật Tổ chức Quốc hội được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét sáng 15/4 vẫn giữ quy định một số chức danh phải tuyên thệ khi nhậm chức.

Như VnEconomy đã đưa tin, dự thảo Luật Tổ chức Quốc hội được gửi xin ý kiến đại biểu Quốc hội và nhiều cơ quan liên quan vào trung tuần tháng 3/2014 đã quy định sau khi được bầu, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp.

Ban soạn thảo dự án luật cho biết, quá trình góp ý hoàn thiện dự án luật, có ý kiến đề nghị tất cả các chức danh do Quốc hội bầu phải tuyên thệ khi nhậm chức. Ý kiến khác cho rằng chỉ nên quy định về tuyên thệ khi nhậm chức đối với các chức danh Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội hoặc bổ sung chức danh Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Phó chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch nước, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Ngược lại, có ý kiến đề nghị bỏ quy định về việc tuyên thệ nhậm chức. Một số vị đề nghị gộp quy định về việc tuyên thệ nhậm chức tại các điều riêng thành một điều chung quy định về vấn đề này.

Theo ban soạn thảo , quy định về việc tuyên thệ khi nhậm chức nhằm tôn vinh và đề cao trách nhiệm trước nhân dân của những người giữ các chức vụ cao nhất trong bộ máy nhà nước do Quốc hội bầu.

“Chức danh nào phải tuyên thệ khi nhậm chức đã được quy định trong Hiến pháp và trong dự thảo Luật Tổ chức Quốc hội chỉ thể chế hóa nội dung này”, ban soạn thảo nhấn mạnh.

Việc quy định về tuyên thệ nhậm chức tại các điều riêng cũng được ban soạn thảo lý giải là nhằm làm rõ quy trình tuyên thệ nhậm chức của mỗi chức danh được thực hiện ngay sau khi người đó được bầu. Nếu gộp việc tuyên thệ của các chức danh vào trong một điều sẽ dẫn đến cách hiểu sau khi tất cả các chức danh này được bầu sẽ thực hiện tuyên thệ cùng một lúc. Do đó, đề nghị được giữ như dự thảo, tức là trong mỗi điều về bầu các chức danh nói trên đều có một dòng quy định, sau khi được bầu, các vị “tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp”.

Bên cạnh nội dung trên, dự thảo Luật Tổ chức Quốc hội cũng có nhiều điểm mới đáng chú ý khác. Như bổ sung một điều mới cụ thể hóa thẩm quyền trưng cầu ý dân của Quốc hội.

Theo đó, khi xét thấy cần thiết, Quốc hội quyết định tổ chức trưng cầu ý dân về Hiến pháp, về việc phê chuẩn, quyết định gia nhập, chấm dứt hiệu lực của điều ước quốc tế quan trọng hoặc về những vấn đề khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội.

Liên quan đến tổ chức của Quốc hội, dự luật xác định tổng số đại biểu Quốc hội không quá 500 người, đồng thời quy định tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách ít nhất là 35% tổng số đại biểu Quốc hội, trên cơ sở đó có thể phấn đấu tăng lên 50% trong một số nhiệm kỳ tới.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị quy định trong luật chức danh Tổng thư ký Quốc hội thay thế cho đoàn thư ký kỳ họp hiện nay.

Dự thảo luật cũng đã bổ sung một điều quy định về việc cung cấp thông tin cho báo chí về hoạt động của Quốc hội. Theo đó, Tổng thư ký Quốc hội chịu trách nhiệm phát hành thông cáo về nội dung phiên họp của Quốc hội, phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các hoạt động khác của Quốc hội; tổ chức công tác thông tin báo chí tại kỳ họp Quốc hội, phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội.