17:43 09/08/2021

Gỡ khó trong chi trả gói 26.000 tỷ đồng

Phúc Minh -

Triển khai gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng, từ đầu tháng 7 đến nay, một số địa phương gặp vướng mắc khi người lao động và doanh nghiệp không thể trực tiếp thỏa thuận do điều kiện giãn cách xã hội, phong tỏa…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Để tạo thuận lợi cho người lao động và doanh nghiệp tiếp cận và sớm được thụ hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP (gói 26.000 tỷ đồng) và Quyết định số 23, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành văn bản về việc phối hợp triển khai thực hiện.

Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, trong quá trình triển khai gói hỗ trợ, từ đầu tháng 7 đến nay, một số địa phương gặp vướng mắc khi người lao động và người sử dụng lao động không thể trực tiếp thỏa thuận bằng văn bản do điều kiện giãn cách, phong tỏa.

Trong khi đó, đây là một trong những thủ tục bắt buộc để người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương được tiếp cận với chính sách hỗ trợ.

Để khắc phục việc này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các địa phương quan tâm, chỉ đạo các cấp, các ngành tại địa phương thống nhất tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người lao động và doanh nghiệp.

Về thành phần hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Trong đó, trường hợp người lao động, người sử dụng lao động đã có văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, thì các cơ quan chức năng có thể sử dụng văn bản thỏa thuận này.

Trường hợp bất khả kháng không thể thỏa thuận bằng văn bản, người lao động và người sử dụng lao động có thể thỏa thuận bằng hình thức khác (qua điện thoại, tin nhắn, thư điện tử…).

Khi có sự thống nhất thỏa thuận về việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương giữa hai bên thì người sử dụng lao động ghi rõ cách thức thỏa thuận vào cột “Ghi chú” tại Mẫu số 05 ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung thỏa thuận.

Bên cạnh đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đề nghị các địa phương nhanh chóng triển khai chi trả qua tài khoản ngân hàng hoặc trực tiếp tới người lao động.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt, tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động, người sử dụng lao động sớm tiếp cận và được thụ hưởng chính sách.

Theo báo cáo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, tính đến hết ngày 4/8, liên quan đến chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, cơ quan bảo hiểm xã hội đã xác nhận cho 124.001 người lao động tại 10.687 đơn vị sử dụng lao động, làm cơ sở để Ủy ban nhân dân các cấp phê duyệt danh sách hỗ trợ.

Đến nay, 21/63 tỉnh, thành phố đã phê duyệt và chi trả cho gần 48.000 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, với tổng kinh phí hỗ trợ gần 98,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, có 5 tỉnh, thành phố đã phê duyệt danh sách hỗ trợ 1.370 người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, với tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng. Hiện nay, các địa phương khác đang rà soát, tổng hợp danh sách đề nghị hỗ trợ.