16:26 06/09/2014

GS. Ngô Bảo Châu cùng học sinh Vinschool khai trường

Huy Nam

Buổi lễ khai giảng đầu tiên mang đến một dấu ấn khó quên