08:12 19/10/2010

Hà Nội cho phép tiếp tục triển khai 111 dự án

Bảo Anh

UBND thành phố Hà Nội vừa cho phép tiếp tục triển khai 111 đồ án, dự án trên địa bàn

Các đồ án, dự án trên đều đang trong quá trình triển khai hoặc đã được chấp thuận, phê duyệt trong vòng 1 năm về trước kể từ ngày 1/8/2008.
Các đồ án, dự án trên đều đang trong quá trình triển khai hoặc đã được chấp thuận, phê duyệt trong vòng 1 năm về trước kể từ ngày 1/8/2008.
UBND thành phố Hà Nội vừa cho phép các chủ đầu tư tiếp tục triển khai khai 56 đồ án, dự án trên địa bàn thành phố.

Toàn bộ những dự án trên nằm trong số 244 đồ án, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai đợt 1 vào đầu tháng 4/2010, thuộc các huyện: Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Từ Liêm, Thanh Trì, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa, Phú Xuyên và quận Hà Đông.

Các đồ án, dự án trên đều đang trong quá trình triển khai hoặc đã được chấp thuận, phê duyệt trong vòng 1 năm về trước kể từ ngày 1/8/2008.

Ngoài 56 dự án được tiếp tục triển khai đợt này, UBND thành phố cũng giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc hoàn thiện hồ sơ để tiếp tục cho thực hiện thêm 55 đồ án, dự án khác ngay trong tháng 10 này.

Với 75 đồ án, dự án cần điều chỉnh quy hoạch về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và hành lang xanh (xếp loại 2) và 16 đồ án, dự án khác (xếp loại 3), UBND thành phố yêu cầu Sở Quy hoạch - Kiến trúc thông báo và hướng dẫn các nhà đầu tư điều chỉnh và cập nhật vào các quy hoạch phân khu để xem xét triển khai đợt sau.
 
Theo UBND thành phố Hà Nội, trong tổng số 244 dự án, đồ án nêu trên nếu các chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, chưa được cấp giấy chứng nhận đầu tư, chưa có quyết định giao đất khi triển khai tiếp các thủ tục đều phải thực hiện nghĩa vụ trả lại 20% quỹ đất sạch để kinh doanh cho thành phố theo quy định.
 
Bên cạnh đó, thành phố cũng giao Sở Tài chính báo cáo những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, nghĩa vụ tài chính trong việc triển khai các dự án đã được rà soát trên địa bàn để thành phố báo cáo Chính phủ xin chủ trương giải quyết; giao Sở Quy hoạch -Kiến trúc nghiên cứu phân chia kết quả rà soát, khớp nối các đồ án, dự án được triển khai đợt 1.