16:19 20/12/2014

Hà Nội có liên minh dịch vụ bảo vệ đầu tiên

Ngô Trang

Liên minh G5 có trên 3.000 nhân viên, có kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ, vệ sỹ

Đại diện lãnh đạo Liên minh Bảo vệ G5 tại lễ ra mắt ngày 19/12.<br>
Đại diện lãnh đạo Liên minh Bảo vệ G5 tại lễ ra mắt ngày 19/12.<br>
Ngày 19/12, 5 doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ bảo vệ, vệ sỹ đã ký bản thoả thuận thành lập Liên minh Bảo vệ G5.

Liên minh này gồm Công ty Cổ phần Dịch vụ bảo vệ Việt Nam; Công ty Cổ phần Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp KTC Việt Nam; Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ An Quốc; Công ty Cổ phần Dịch vụ bảo vệ Lâm Sơn Động và Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Hà Nội VIS.

Đây cũng là liên minh dịch vụ bảo vệ đầu tiên của Hà Nội. Sau khi liên kết, Liên minh G5 có trên 3.000 nhân viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ, vệ sỹ.

Một nguồn tin cho biết Liên minh G5 sẽ sử dụng tiêu chuẩn và quy trình chung, đồng thời có sự hỗ trợ và tương hỗ trong hoạt động.

Việt Nam hiện có gần 1.000 doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực dịch vụ bảo vệ, trong đó riêng tại Hà Nội có trên 200 doanh nghiệp hoạt động riêng lẻ.