12:49 16/01/2022

Hà Nội đã chi hơn 6.800 tỷ đồng hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Phúc Minh

Toàn TP. Hà Nội đã quyết định hỗ trợ tiền mặt và cho vay cho trên 5,51 triệu lượt đối tượng khó khăn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng kinh phí 6.826,7 tỷ đồng…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, tính đến ngày 14/1, toàn thành phố đã quyết định hỗ trợ tiền mặt và cho vay cho trên 5,51 triệu lượt đối tượng khó khăn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng kinh phí 6.826,7 tỷ đồng.

Trong đó, ngân sách Nhà nước đảm bảo chi theo Nghị quyết số 68/NQ-CP (gói 26.000 tỷ đồng), Nghị quyết 15/NQ-HĐND thành phố là 2.293,5 tỷ đồng; kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp là 4.094,8 tỷ đồng; nguồn vận động xã hội hoá để hỗ trợ các đối tượng ngoài quy định là 438,4 tỷ đồng.   

Đến nay, các sở, ngành có liên quan và các quận, huyện, thị xã đã ra quyết định hỗ trợ cho trên 2,16 triệu người lao động, người sử dụng lao động, hộ kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 với 12/12 nhóm đối tượng theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 3642/QĐ-UBND của UBND thành phố với kinh phí 1.979 tỷ đồng. Trong đó, đã thực hiện hỗ trợ cho 2,14 triệu người lao động, người sử dụng lao động, hộ kinh doanh với kinh phí 1.930 tỷ đồng. 

Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội đã chi trả từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho 1,681 triệu người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và người lao động tạm dừng bảo hiểm thất nghiệp, với tổng số tiền 4.094 tỷ đồng thực hiện theo Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ.

Bên cạnh đó, các địa phương đã rà soát và ra quyết định hỗ trợ cho 296.873 người, hộ kinh doanh với kinh phí phê duyệt là 314,4 tỷ đồng, thực hiện theo chính sách đặc thù cho các đối tượng quy định tại Nghị quyết 15/NQ-HĐND của thành phố.

Ngoài ra, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội đã trích kinh phí 82,98 tỷ đồng từ nguồn ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 để hỗ trợ cho 162.529 người khó khăn trên địa bàn, bao gồm cả một số người nước ngoài khó khăn đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội. 

Các tổ chức chính trị, xã hội thành phố và một số quận, huyện, thị xã cũng đã huy động nhiều nguồn lực xã hội và quà của các nhà hảo tâm để hỗ trợ cho trên 1,2 triệu lượt người, hộ gia đình khó khăn trên địa bàn ổn định cuộc sống với số tiền 355,4 tỷ đồng.