17:00 13/09/2022

Hà Nội đồng bộ các chính sách, giải pháp hỗ trợ giảm nghèo bền vững

Dũng Hiếu

Tạo động lực, điểm tựa để người nghèo vươn lên, thành phố Hà Nội đang nỗ lực triển khai linh hoạt các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo bền vững, tạo động lực, điểm tựa để người nghèo vươn lên...

Mô hình giảm nghèo tại huyện Ba Vì. Ảnh: Ánh Dương
Mô hình giảm nghèo tại huyện Ba Vì. Ảnh: Ánh Dương

TP. Hà Nội cho cho biết từ nay đến cuối năm, sẽ tiếp tục tập trung tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo năm 2022 là giảm 20% số hộ nghèo so với đầu năm (tương đương giảm 1.339 hộ nghèo).

KHÓ KHĂN THỰC HIỆN GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. Hà Nội, tiêu chí để xác định chuẩn nghèo mới của Hà Nội cao hơn nhiều so với giai đoạn trước và cao hơn chuẩn chung của cả nước:  người thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo có mức thu nhập từ 2 triệu đồng/người/tháng trở xuống ở khu vực nông thôn và từ 2,5 triệu đồng/người/tháng trở xuống ở khu vực thành thị.

Như vậy theo chuẩn mới, thời điểm đầu năm 2022, Hà Nội còn 3.612 hộ nghèo, bằng 0,16%; còn 30.176 hộ cận nghèo, bằng 1,38% tổng số hộ dân. So với chuẩn cũ, Hà Nội tăng hơn 2.700 hộ nghèo.

 

Hà Nội đặt mục tiêu giảm từ 25-30% số hộ nghèo hàng năm. Phấn đấu đến cuối năm 2025, Hà Nội cơ bản không còn hộ nghèo; giảm 10% số hộ cận nghèo hàng năm. Tổng kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo giai đoạn 2022-2025 của TP. Hà Nội được phê duyệt dự kiến là 1.587 tỷ đồng.

Chuẩn nghèo tăng, số lượng hộ nghèo, cận nghèo tăng, đòi hỏi nguồn lực hỗ trợ giảm nghèo tăng lên. Đó là bài toán không dễ tìm lời giải cho các ngành chức năng của TP.Hà Nội trong công tác giảm nghèo.

Theo bà Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, số hộ nghèo, cận nghèo hiện tập trung chủ yếu ở vùng xa trung tâm, vùng khó khăn, nên mục tiêu giảm nghèo bền vững càng khó thực hiện.

Hiện khu vực nông thôn của Hà Nội vẫn còn 28.537 hộ cận nghèo với 76.402 nhân khẩu (chiếm tỷ lệ 2,34% tổng số hộ dân nông thôn). Một số địa phương có số hộ cận nghèo còn cao như: Ba Vì 3.284 hộ, Phú Xuyên 2.391 hộ, Ứng Hoà 2.194 hộ, Thạch Thất 2.050 hộ, Chương Mỹ 2.022 hộ…

Nằm cách xa trung tâm Thủ đô, có đến 7 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, huyện Ba Vì là địa phương có số lượng hộ nghèo lớn nhất với 619 hộ, tương ứng 1.031 nhân khẩu. Tiếp đến là các huyện: Phúc Thọ 527 hộ/1.363 nhân khẩu; Mỹ Đức 415 hộ/1.533 nhân khẩu; Sóc Sơn 413 hộ/1.142 nhân khẩu…

ƯU TIÊN NGUỒN LỰC VÀ PHÁT TRIỂN NGHỀ VÙNG NÚI

Mặc dù nguồn kinh phí ngân sách phải đầu tư cho nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội, song thành phố Hà Nội vẫn ưu tiên dành các nguồn lực, ban hành nhiều chính sách, giải pháp để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đến nay, hệ thống chính sách an sinh xã hội tại Thủ đô ngày càng hoàn thiện đồng bộ.

Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội Hoàng Thành Thái chia sẻ trong thời gian tới, Hà Nội tiếp tục dành các nguồn lực nhằm giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội cho mọi người dân; trong đó, chú trọng quan tâm tới các đối tượng yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu…

Nhiều hộ gia đình nghèo được tiếp cận vốn vay ưu đãi để phát triển chăn nuôi và ổn định cuộc sống
Nhiều hộ gia đình nghèo được tiếp cận vốn vay ưu đãi để phát triển chăn nuôi và ổn định cuộc sống

Hiện khu vực xa trung tâm, các địa phương xây dựng kế hoạch giảm nghèo gắn liền với chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, các địa phương cần tạo điều kiện cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi để sản xuất, chăn nuôi, tự tạo việc làm... 

Với các khu vực đô thị, cận đô thị, ngoài chính sách chung, các quận, huyện, thị xã cần duy trì, nhân rộng những mô hình giảm nghèo hiệu quả. Chẳng hạn như mô hình “Tổ tương trợ” hỗ trợ hộ khó khăn ở quận Tây Hồ; mô hình “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế, xóa đói, giảm nghèo” ở quận Thanh Xuân… Đối với các hộ gặp khó khăn đột xuất, các đơn vị, địa phương chủ động huy động nguồn lực xã hội để kịp thời hỗ trợ.

Kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững TP. Hà Nội giai đoạn 2022-2025 đặt mục tiêu giảm từ 25-30% số hộ nghèo hàng năm; phấn đấu đến cuối năm 2025, Hà Nội cơ bản không còn hộ nghèo.

Bà Bạch Liên Hương cho hay để hoàn thành mục tiêu này, thành phố giao các sở, ngành, địa phương ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số, hộ không có khả năng lao động, hộ có đối tượng bảo trợ xã hội, các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao... Trên tinh thần đó, các cơ quan chức năng triển khai linh hoạt giải pháp giảm nghèo.

Thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, tạo việc làm cho người dân. Thành phố cũng khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư vào vùng xa trung tâm, ưu tiên nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở khu vực miền núi.

Đồng thời chú trọng tiếp tục hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội và đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho người lao động. Phấn đấu đến cuối năm 2025, toàn thành phố cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chí mới, chất lượng sống của nhân dân Thủ đô tiếp tục được nâng lên.

Ông Lăng Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Ba Vì (huyện Ba Vì), tin tưởng với chính sách việc ưu tiên giảm nghèo cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, năm 2022, xã Ba Vì sẽ cơ bản không còn hộ nghèo, thu nhập của người dân tăng lên.