07:46 24/10/2018

Hà Nội dự kiến cắt giảm hơn 11 nghìn biên chế trong 2 năm tới

Nguyên Hà

Hà Nội ban hành kế hoạch nâng mức tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố giai đoạn 2018-2021

Trong 9 tháng của năm 2018, Hà Nội giảm 8.761 biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
Trong 9 tháng của năm 2018, Hà Nội giảm 8.761 biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Trong 9 tháng của năm 2018, Hà Nội đã chuyển được 106 đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế tự chủ chi thường xuyên, giảm 8.761 biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Thông tin trên được Phó giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Đình Hoa cho biết tại buổi giao ban báo chí chiều 23/10 của Thành ủy Hà Nội.

Theo lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Nội, đến nay, thành phố đã hoàn thành việc rà soát, tổng hợp số lượng các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển sang cơ chế tự chủ giai đoạn 2018-2020; ban hành kế hoạch nâng mức tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố giai đoạn 2018-2021.

Toàn thành phố đã chuyển được 106 đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế tự chủ chi thường xuyên, giảm 8.761 biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Hoàn thành việc phê duyệt danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển sang cơ chế tự chủ giai đoạn 2018-2020 là 196/257 đơn vị.

Dự kiến, trong giai đoạn 2018-2021, Hà Nội giảm 11.221 biên chế không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, phấn đấu thêm 61 đơn vị tự chủ đảm bảo đạt mục tiêu Nghị quyết số 19 của Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Riêng với ngành Y tế, theo ông Nguyễn Đình Hoa, ngành đã chủ động giao quyền tự chủ tài chính năm 2018 (đợt 1) cho 60 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế Hà Nội. Ngoài 5 bệnh viện đã thực hiện tự chủ hoàn toàn trong năm 2017 gồm: Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Hòe Nhai, Bệnh viện Đa khoa Xanh-Pôn, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Ưng bướu Hà Nội, trong năm 2018, Sở Y tế đã giao thêm cho 13 bệnh viện xây dựng phương án tự chủ chi thường xuyên.

Đối với công tác cải cách hành chính của toàn thành phố, hiện Hà Nội đã triển khai thử nghiệm hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của thành phố tại 7 đơn vị, tiến tới thực hiện kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia. Tính đến 26/9/2018, tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên toàn địa bàn là 556 (đạt 29%) trong đó 386 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 170 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.