16:16 04/10/2012

Hà Nội gỡ vướng việc cấp “sổ đỏ” nhà tái định cư

Ngô Trang

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội kiến nghị cho cấp huyện được trực tiếp cấp "sổ đỏ" cho các hộ tái định cư

Hà Nội hiện có khoảng 4.000 hộ gia đình tái định cư chưa có sổ đỏ.
Hà Nội hiện có khoảng 4.000 hộ gia đình tái định cư chưa có sổ đỏ.
Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND Thành phố về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường hợp mua nhà tái định cư, được giao đất tái định cư trên địa bàn thành phố.

Theo đó, trên cơ sở chỉ đạo của lãnh đạo thành phố về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn, trong đó giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất theo hướng giao quyền hạn tối đa cho UBND các quận, huyện, thị xã.

Sở này đề nghị thành phố chấp thuận đối với trường hợp được mua nhà tái định cư, được giao đất tái định cư, cho phép UBND cấp huyện thực hiện việc tiếp nhận, xét duyệt và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các trường hợp mua nhà tái định cư, được giao đất tái định cư trên cơ sở quy định, hướng dẫn của UBND thành phố.

Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng đã có đề xuất cho các quận, huyện được phép cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân mua căn hộ chung cư mini trên địa bàn.

Theo thống kê của Công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội, hiện thành phố có khoảng 4.000 căn hộ trên gần 10.0000 căn hộ đã được bàn giao cho người dân nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nguyên nhân được xác định là do các quận, huyện thụ lý giải quyết hồ sơ còn chậm, trong khi việc xác định phần diện tích sử dụng chung và riêng chưa rõ ràng.