07:00 13/09/2021

Hà Nội rà soát lao động ngoại tỉnh có nguyện vọng trở về quê

Phúc Minh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội sẽ phối hợp với Công an thành phố xây dựng phương án hỗ trợ khi đủ điều kiện, báo cáo ủy ban nhân dân thành phố quyết định…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa vừa có văn bản số 5157/SLĐTBXH-ATVSLĐ về việc đề nghị các địa phương trên địa bàn thống kê người lao động, người dân ngoại tỉnh có nguyện vọng trở về quê.

Trên cơ sở tổng hợp của các địa phương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội sẽ phối hợp với Công an thành phố xây dựng phương án hỗ trợ khi đủ điều kiện, báo cáo ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Các địa phương báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội trước ngày 14/9, để đơn vị báo cáo ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 15/9.

Trước đó, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội cũng yêu cầu các địa phương trên địa bàn hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết cho lao động ngoại tỉnh gặp khó khăn do Covid-19 trong thời gian giãn cách xã hội.

Thành phố cũng yêu cầu các địa phương chủ động rà soát, bố trí nơi ở tạm thời để đưa người lao động ngoại tỉnh gặp khó khăn, không có nơi cư trú đến tạm trú.

Đồng thời, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội kêu gọi nguồn lực xã hội hóa và các nguồn vận động hợp pháp khác để hỗ trợ các đối tượng lao động ngoại tỉnh không đủ điều kiện hưởng hỗ trợ theo một số chính sách hỗ trợ an sinh xã hội đang triển khai trên địa bàn Hà Nội.

Theo thống kê sơ bộ trước đó, Hà Nội có khoảng 106.000 lao động tự do ngoại tỉnh cư trú không cố định. Để người lao động ngoại tỉnh, đặc biệt là nhóm lao động tự do vượt qua khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội, thời gian qua TP. Hà Nội đã huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội thông tin, đến cuối ngày 12/9, toàn thành phố đã có quyết định hỗ trợ với tổng kinh phí gần 1.012 tỷ đồng cho hơn 2,6 triệu lượt người dân, người lao động, hộ gia đình, cơ sở kinh doanh.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách để hỗ trợ theo gói hỗ trợ an sinh xã hội của Chính phủ và chính sách đặc thù của thành phố là hơn 804 tỷ đồng, cho gần 1,9 triệu người, hộ gia đình, hộ kinh doanh.

Kinh phí vận động xã hội hóa gần 208 tỷ đồng để hỗ trợ đột xuất, cấp bách cho gần 700.000 lượt người dân, người lao động khó khăn, nhưng không thuộc đối tượng thụ hưởng các chế độ, chính sách theo quy định.

Riêng nhóm lao động tự do, Hà Nội đã có hơn 138.000 lao động được hỗ trợ với số tiền gần 208 tỷ đồng.