09:09 13/05/2011

Hà Nội sẽ thu hồi sâu thêm 50 m đất khi làm đường

Bảo Anh

Thành phố Hà Nội sẽ thu hồi đất sâu thêm hai bên đường khi thực hiện các dự án xây dựng đường giao thông mới

Quy hoạch các tuyến phố Hà Nội hiện còn nhiều bất cập.
Quy hoạch các tuyến phố Hà Nội hiện còn nhiều bất cập.
Thành phố Hà Nội sẽ thu hồi đất sâu thêm hai bên đường khi thực hiện các dự án xây dựng đường giao thông mới.

Đó là một trong những nội dung quan trong trong “Quy định xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng đang tồn tại dọc theo các tuyến đường giao thông và nguyên tắc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường giao thông mới trên địa bàn”, vừa được UBND thành phố ban hành.

Cụ thể, ngoài diện tích thu hồi, đền bù cho các tổ chức, cá nhân hai bên đường, thành phố sẽ thu hồi thêm 50 m hai bên đường để xây dựng hai tuyến phố theo quy hoạch khi thực hiện dự án xây dựng đường giao thông mới. Đồng thời, xử lý các trường hợp đất có diện tích dưới 15 m2 và có kích thước mặt tiền hoặc chiều sâu so với chỉ giới xây dựng dưới 3 m (đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng).

Để thực hiện việc thu hồi 50m hai bên đường khi thực hiện dự án xây dựng đường giao thông mới, khi lập quy hoạch chi tiết và lập dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư các dự án tổng hợp, thống kê, xác định rõ ranh giới, diện tích các trường hợp thửa đất tiếp giáp và nằm ngoài chỉ giới mở đường nhưng không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng để làm căn cứ lập phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Diện tích những thửa đất này được đưa vào ranh giới thu hồi đất trình cấp có thẩm quyền thu hồi.

Với quyết định này, ngoài việc tạo lập quỹ đất hai bên đường, thành phố hy vọng sẽ xử lý tận gốc các trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo, vốn là tồn tại của quy hoạch Hà Nội sau khi thành phố mở rộng các tuyến phố trong thời gian qua.