10:33 03/03/2011

Hà Nội tiếp tục bán nhà thuộc sở hữu nhà nước

Bảo Anh

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý cho phép UBND thành phố Hà Nội tiếp tục bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố

Hiện thành phố Hà Nội còn hơn 50.000 căn hộ chưa bán và cấp giấy chứng nhận.
Hiện thành phố Hà Nội còn hơn 50.000 căn hộ chưa bán và cấp giấy chứng nhận.
Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý cho phép UBND thành phố Hà Nội tiếp tục bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố.

Theo đó, thành phố Hà Nội được tiếp tục triển khai chủ trương trên đến hết 31/12/2011, do số lượng nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố chưa bán, chưa cấp giấy chứng nhận còn khá nhiều.

Thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội cho thấy, tổng quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố khoảng 210.000 hộ, với diện tích sử dụng nhà khoảng 6,3 triệu m2 (trong đó có khoảng 203.000 căn thuộc diện được bán). Phần lớn số nhà trên thuộc sự quản lý của Công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội và Công ty phát triển nhà  và Đô thị Bộ Quốc Phòng.

Qua 15 năm thực hiện bán nhà theo Nghị định 61/CP, thành phố đã bán được 135.000 căn, với số tiền bán nhà là 3.871 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2010, đã tiếp nhận 15.314 đơn mua nhà, số còn lại thuộc diện không được bán, chưa kịp nộp hồ sơ hoặc người thuê nhà không mua.

Hiện thành phố còn hơn 50.000 căn hộ chưa bán và cấp giấy chứng nhận, nhưng đã tiếp nhận 15.314 hồ sơ. Đa phần là hồ sơ phức tạp, cần phải có thời gian để giải quyết theo quy trình.

Đối với quỹ nhà của các cơ quan tự quản không còn đầu mối quản lý, thành phố đã giao UBND các quận, huyện, thị xã xem xét cấp giấy chứng nhận là 55.000 căn, với diện tích khoảng 1,4 triệu m2, trong đó đã cấp được 23.000 căn, hiện còn khoảng 32.000 căn.

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, kế hoạch bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trong năm 2010 đã không đạt mục tiêu đề ra, do đến hết năm 2010, cả nước chỉ bán được 290.300 căn, đạt gần 87,4% trong tổng số 332.000 căn thuộc diện được bán theo Nghị định 61/CP.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, tiến độ thực hiện công tác bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trong năm 2010 diễn ra còn chậm, trong đó có nguyên nhân là do lực lượng cán bộ thực hiện công tác bán nhà tại một số địa phương còn mỏng, yếu về chuyên môn nghiệp vụ và nhu cầu mua nhà của người dân còn ít.