14:00 28/07/2021

Hà Nôi: Tỷ lệ tốt nghiệp THPT đợt 1 đạt 98,9, tăng 2 bậc so với 2020

Thanh Xuân

Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1, ngoài việc tiếp tục là địa phương có số điểm 10 nhiều nhất cả nước, có học sinh giành điểm cao nhất toàn quốc thì tỷ lệ tốt nghiệp THPT của Hà Nội đạt 98,9%, tăng 2 bậc so với năm 2020...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo số liệu báo cáo, không tính thí sinh tự do thì tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đợt 1 của Hà Nội đạt 98,9%. Trong đó khối trung học phổ thông đạt 99,45% và khối giáo dục thường xuyên đạt 94,29%. Với tỷ lệ này, Hà Nội đứng thứ 24/63 tỉnh thành, tăng 2 bậc so với năm 2020.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đợt 1, toàn thành phố có 101.326 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 22.063 thí sinh so với năm 2020. Với 2.286 điểm 10, Hà Nội tiếp tục là địa phương có số điểm 10 nhiều nhất cả nước, chiếm 9,3%; tăng 1.870 điểm 10 so với năm 2020.

Môn Ngoại ngữ có nhiều điểm 10 nhất với 1.228 điểm 10. Tiếp đến là môn Giáo dục công dân có 955 điểm 10. Môn Sinh học có 43 điểm 10. Môn Địa lý có 20 điểm 10. Môn Hóa học có 15 điểm 10. Môn Lịch sử có 11 điểm 10; môn Toán có 10 điểm 10 và môn Vật lý có 4 điểm 10.

Số lượng điểm 9 trở lên đến dưới 10 các môn thi là 51.313 điểm, tăng 22.763 điểm so với năm trước. Trong đó, Ngoại ngữ cũng là môn có số lượng bài thi ở khung điểm này nhiều nhất với 19.513 điểm. Tiếp đến là môn Giáo dục công dân với 16.550 điểm. Môn Toán có 7.035 điểm. Môn Ngữ văn có 2.832 điểm. Môn Địa lý có 1.909 điểm. Môn Hóa học có 1.323 điểm. Môn Lịch sử 904 điểm. Môn Vật lý có 777 điểm. Môn Sinh học có 470 điểm.

Thống kê theo các khối thi, Hà Nội có 420 lượt học sinh đạt từ 28 điểm của tổng 3 môn thi theo các khối, tăng 82 lượt so với năm 2020.

Cụ thể, khối A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) có 31 lượt. Khối A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) có 139 lượt. Khối B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) có 76 lượt. Khối C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) có 32 lượt. Khối D00 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) có 142 lượt.

Hà Nội có 3.859 lượt học sinh đạt từ 27 điểm của tổng 3 môn thi theo các khối thi, tăng 1.775 lượt so với năm 2020; 220.445 lượt học sinh có tổng điểm 3 môn đạt từ 15 điểm trở lên theo khối thi, tăng 50.530 lượt so với năm 2020.

Điểm theo khối thi cao nhất tại Hà Nội là thí sinh đăng ký khối B00 với 29,5 điểm. Tương tự, điểm cao nhất khối A00 là 29,15 điểm; khối A01 là 29,15 điểm;  khối C00 là 28,75 điểm; khối D00 là 29,1 điểm.

Trong 100 thí sinh có tổng điểm các bài thi cao nhất cả nước, Hà Nội có 17 thí sinh. Tiêu biểu là thí sinh Trần Ngọc Anh, Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam có tổng điểm các bài thi là 57,45 điểm - cao nhất cả nước. Cụ thể: Toán 9,20; Ngữ văn 9,25; Lịch sử 9,50; Địa lý 9,50; Giáo dục công dân 10; Ngoại ngữ: 10.