07:05 31/07/2018

Hà Tĩnh dẫn đầu về mức tăng chỉ số sản xuất công nghiệp nhờ Formosa

Duyên Duyên

Với mức tăng lên đến gần 150%, Hà Tĩnh đã dẫn đầu cả nước về chỉ số sản xuất công nghiệp trong 7 tháng đầu năm 2018

Tính chung 7 tháng đầu năm 2018, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước.
Tính chung 7 tháng đầu năm 2018, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng đầu năm 2018 của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó dẫn đầu là Hà Tĩnh, chủ yếu do đóng góp của Tập đoàn Formosa.

Báo cáo mới nhất từ Tổng cục Thống kê cho thấy, sản xuất công nghiệp trong tháng 7/2018 đạt mức tăng trưởng khá, với chỉ số toàn ngành ước tính tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó ngành khai khoáng tăng 2,8%; ngành chế biến, chế tạo tăng 16,6%; sản xuất và phân phối điện tăng 12,2%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,6%.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2018, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 7,1% của cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, ngành chế biến, chế tạo duy trì tốc độ tăng trưởng cao 13,1%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 10,7%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,6%; ngành khai khoáng giảm 0,5%, làm giảm 0,1 điểm phần trăm mức tăng chung.

Đáng chú ý, báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết, chỉ số sản xuất công nghiệp trong 7 tháng đầu năm 2018 của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó dẫn đầu là Hà Tĩnh với mức tăng 149,3%, chủ yếu do đóng góp của Tập đoàn Formosa. Đứng thứ hai là Thanh Hóa với mức tăng 28% do Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã bắt đầu đi vào hoạt động.

Địa phương có mức tăng thấp nhất là Trà Vinh với 1% do Công ty Nhiệt điện Duyên Hải (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam) giảm sản lượng điện sản xuất trong tháng 7 và tháng 7 vì thủy điện đang hoạt động đủ công suất.

Mặt khác, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 1/7/2018 tăng 3% so với cùng thời điểm năm trước.

Lao động trong các doanh nghiệp tại thời điểm 1/7/2018 so với cùng thời điểm năm ngoái của một số địa phương có quy mô công nghiệp lớn như Cần Thơ tăng 23,5%; Hải Phòng tăng 8,9%; Quảng Ninh tăng 6,6%; Hà Nội tăng 5,4%...