08:31 28/07/2017

Hà Tĩnh xác định 10 lãnh đạo cấp sở sai phạm vụ Formosa

Song Hà

Có 10 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh quản lý có sai phạm liên quan đến dự án của Formosa sẽ phải xem xét xử lý kỷ luật

Thông báo kết luận kiểm tra đối với 10 cán bộ đã được gửi tới Ban thường
 vụ Tỉnh ủy xem xét, đưa ra các hình thức kỷ luật cuối cùng.<br>
Thông báo kết luận kiểm tra đối với 10 cán bộ đã được gửi tới Ban thường vụ Tỉnh ủy xem xét, đưa ra các hình thức kỷ luật cuối cùng.<br>
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa hoàn tất việc kiểm tra một số cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện một số nội dung liên quan đến dự án Formosa.

Theo đó, cơ quan này xác định có 10 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh quản lý có sai phạm liên quan đến dự án của Formosa sẽ phải xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc.

Cụ thể, các ông Đặng Văn Thành, tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; Võ Tá Đinh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Ngô Đình Vân, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, nguyên Phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; Hoàng Thanh Tùng, Phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; Phạm Văn Tình, Phó giám đốc Sở Xây dựng có sai phạm đến mức phải xem xét, kỷ luật.

5 cán bộ khác gồm: Trần Xuân Tiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng; Phạm Trần Đệ và Phan Thăng Long, cùng là Phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; Phan Lam Sơn và Nguyễn Hùng Mạnh, cùng là Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phải được kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc.

Thông báo kết luận kiểm tra đối với 10 cán bộ đã được gửi tới Ban thường vụ Tỉnh ủy xem xét, đưa ra các hình thức kỷ luật cuối cùng.

Chánh thanh tra Sở Nội vụ Hà Tĩnh Phạm Quang Đệ cho hay, phải đợi kết luận từ phía Tỉnh ủy, sau đó UBND tỉnh mới họp và có hình thức kỷ luật đối với 10 cán bộ nói trên.

Trước đó, Ban bí thư Trung ương Đảng cũng đã có quyết định kỷ luật đối với ông Võ Kim Cự, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; ông Nguyễn Minh Quang, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng một số lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường vì đã có sai phạm liên quan đến việc cấp phép cho dự án Formosa và sự cố môi trường tại 4 tỉnh miền Trung hồi tháng 4/2016.