17:17 08/08/2012

Habubank hủy niêm yết 405 triệu cổ phiếu trên HNX

Hà Anh

Ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu HBB tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội là 16/8

Diễn biến giá cổ phiếu HBB trong tháng qua - Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu HBB trong tháng qua - Nguồn: HNX.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo hủy niêm yết cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội - Habubank (mã HBB-HNX).

Theo đó, 405.000.000 cổ phiếu HBB sẽ được hủy niêm yết trên HNX với giá trị cổ phiếu tính theo mệnh giá là 4.050 tỷ đồng, nhằm sáp nhập vào Ngân hàng Thương mại Sài Gòn – Hà Nội (SHB).

Ngày hủy niêm yết là 17/8/2012. Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội là 16/8/2012.

Trước đó, ngày 7/8/2012, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 1559/QĐ-NHNN chấp thuận việc sáp nhập Habubank vào SHB.

Cũng tại Quyết định này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thu hồi giấy phép hoạt động ngân hàng số 00020/NH-GP ngày 06/6/1992 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho HBB và Quyết định số 104/QĐ-NH5 ngày 06/6/1992 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc cấp giấy phép hoạt động cho HBB.

Triển khai thực hiện việc sáp nhập, SHB có trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của HBB. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi quyết định này có hiệu lực thi hành, SHB hoàn tất các thủ tục về đăng ký doanh nghiệp và bố cáo sáp nhập theo quy định của pháp luật. Đồng thời, SHB thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

HBB có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cho SHB; Bố cáo sáp nhập, bố cáo chấm dứt hoạt động và giải quyết các quyền và nghĩa vụ có liên quan  theo quy định của pháp luật trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành; Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/8/2012.