10:27 05/12/2008

HAGL sẽ dùng phần mềm có bản quyền của Microsoft

Xuân Thái

Hãng phần mềm Microsoft vừa ký kết thỏa thuận bản quyền phần mềm với Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL)

Ngày 3/12, tại Tp.HCM, hãng phần mềm Microsoft đã ký kết thỏa thuận bản quyền phần mềm với Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

Trị giá của thỏa thuận không được tiết lộ, tuy nhiên theo đó, HAGL sẽ chuẩn hóa hệ thống công nghệ thông tin của mình bằng phần mềm có bản quyền của Microsoft.

Các phần mềm của Misrosoft mà HAGL đang sử dụng với số lượng lớn gồm phần mềm hệ điều hành cho máy chủ và máy trạm, phần mềm cơ sở dữ liệu, phần mềm truyền thông, phần mềm quản lý dự án và phần mềm văn phòng cho máy trạm.

Cũng theo thỏa thuận, HAGL sẽ sở hữu quyền sử dụng 250 bộ phần mềm MS Office Professional 2007, và sẽ cập nhật lên bất cứ phiên bản mới nào mà Microsoft sẽ đưa ra thị trường trong vòng 3 năm tới.

Đồng thời, các cán bộ - công nhân viên của HAGL cũng sẽ được sử dụng hợp pháp sản phẩm MS Office Pro 2007 này tại nhà.