12:29 27/06/2013

Hai bộ họp bàn gỡ khó tài chính cho ngành giao thông

Anh Minh

Hai bộ trưởng họ Đinh họp về phối hợp công tác giữa ngành tài chính và giao thông vận tải

Hai bộ trưởng Đinh La Thăng và Đinh Tiến Dũng chủ trì cuộc họp ngày 26/6.<br>
Hai bộ trưởng Đinh La Thăng và Đinh Tiến Dũng chủ trì cuộc họp ngày 26/6.<br>
Chiều 26/6, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã có buổi làm việc với ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính về một số nội dung liên quan đến công tác tài chính ngành giao thông vận tải.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết, đến nay phần lớn công việc đã được Bộ Tài chính tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong công tác tài chính ngành giao thông vận tải.

Cụ thể, Bộ Tài chính cũng đã phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải trong việc triển khai Nghị định của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ, đã được thực hiện từ 1/1/2013.

Trong công tác quản lý tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính cũng đã giúp giải quyết việc tăng vốn điều lệ cho một số doanh nghiệp khối xây lắp, từng bước tháo gỡ khó khăn, thực hiện tái cơ cấu tài chính cho các doanh nghiệp ngành giao thông vận tải, đặc biệt là Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam...

Để tiếp tục tháo gỡ khó khăn về cơ chế, ngân sách, tài chính cho các đơn vị ngành, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục quan tâm, chỉ đạo việc xử lý các tồn tại liên quan đến công tác tài chính của Bộ Giao thông Vận tải.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng đề nghị các cơ quan, đơn vị tham mưu của hai bộ cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc xử lý các vấn đề liên quan nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác tài chính của Bộ Giao thông Vận tải.

Như VnEconomy từng đề cập trong bài “Mạn đàm ghế nóng Bộ trưởng Tài chính”, bộ trưởng Đinh La Thăng và Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng là bạn học cùng lớp tại Học viện Tài chính. Hai bộ trưởng cũng từng có thời gian làm việc cho Tổng công ty Xây dựng Sông Đà trong lĩnh vực kế toán.