06:05 07/03/2016

Hai cá nhân chi hơn 660 tỷ đồng nắm cổ phiếu MSN

Hà Anh

Bên chuyển quyền sở hữu là Credit Suisse và bên nhận là ông Trần Đức Anh (3.899.370 cổ phiếu) và ông Bùi Minh Tuấn (5 triệu cổ phiếu)

Một số sản phẩm của Masan Consumer.<br>
Một số sản phẩm của Masan Consumer.<br>
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MSN của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan, từ ngày 4/3/2016.

Theo đó, bên chuyển quyền sở hữu là Credit Suisse (Hong Kong) Limited và bên nhận chuyển quyền sở hữu là các ông Trần  Đức Anh nhận 3.899.370 cổ phiếu và ông Bùi Minh Tuấn nhận 5.000.000 cổ phiếu. Ngày hiệu lực chuyển quyền sở hữu 4/3/2016.

Hiện, MSN chưa công bố giá chuyển nhượng. Tuy nhiên nếu tính theo giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/3/2016 thì giá cổ phiếu MSN được giao dịch quanh mốc 74.500 đồng/cổ phiếu. Như vậy, ông Đức Anh và ông Tuấn đã chi ra hơn 660 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu MSN trên.