14:32 04/09/2012

Hai công ty quản lý quỹ bị phạt 245 triệu đồng

Hà Anh

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ AIC bị phạt 80 triệu đồng và Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Lộc Việt bị phạt 165 triệu đồng

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ AIC và Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Lộc Việt.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ AIC không công bố thông tin bất thường về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc vào ngày 1/12/2011.

Còn Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Lộc Việt đã sử dụng tài sản của nhà đầu tư ủy thác để thực hiện hợp đồng mua bán lại, mua bán có kỳ hạn, hợp đồng tương lai đối với một số tổ chức, cá nhân và người có liên quan, không tuân thủ các quy định về hạn chế đối với hoạt động của công ty quản lý quỹ. Đồng thời chưa thực hiện lưu ký đầy đủ tài sản của nhà đầu tư ủy thác tại ngân hàng lưu ký; báo cáo tình hình hoạt động quản lý danh mục đầu tư tháng 3, 4, 5, 6/2012 không đúng thời hạn theo quy định và không có xác nhận của Ngân hàng lưu ký.

Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Lộc Việt là 80 triệu đồng và phạt Công ty Cổ phần Quản lý quỹ AIC tổng cộng là 165 triệu đồng.