07:52 11/06/2007

Hai công ty quản lý quỹ nước ngoài đăng ký văn phòng đại diện

H.Vũ

Ủy ban Chứng khoán đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện cho hai công ty quản lý quỹ nước ngoài

Trong hai ngày 6 và 7/6/2007, Ủy ban Chứng khoán đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện cho hai công ty quản lý quỹ nước ngoài.

Đó là Công ty Vinacapital Investment Management Ltd và Công ty PXP Vietnam Asset Management Limited.

Văn phòng đại diện của Vinacapital Investment Management Ltd đặt tại Toà nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Hụê, quận 1, Tp.HCM . Văn phòng đại diện của Công ty Quản lý quỹ PXP Vietnam Asset Management Limited đặt tại Hà Nội, bên cạnh văn phòng đại diện đã đăng ký tại Tp.HCM.