09:37 14/06/2010

Hải Phòng khai trương cổng thông tin điện tử

Trần Kỳ

Ngày 15/6, UBND thành phố Hải Phòng chính thức khai trương cổng thông tin điện tử "www.haiphong.gov.vn"

Một góc giao diện của Cổng thông tin điện tử Hải Phòng.
Một góc giao diện của Cổng thông tin điện tử Hải Phòng.
Ngày 15/6, UBND thành phố Hải Phòng chính thức khai trương cổng thông tin điện tử của thành phố với tên miền "www.haiphong.gov.vn".

Đây là địa chỉ truy cập cho các tổ chức, cá nhân khi muốn tìm hiểu thông tin về Hải Phòng. Với 33 cổng thành phần, công thông tin điện tử này được tích hợp và liên kết nhiều loại thông tin cho phép người truy cập dễ dàng tra cứu, tìm kiếm toàn văn trên một phần hoặc toàn bộ cổng thông tin.

Đặc biệt, công thông tin sẽ cung cấp hầu hết các dịch vụ hành chính công của các sở, ngành và UBND quận, huyện, các loại biểu mẫu văn bản, thông tin hành chính (ít nhất  có 5 dịch vụ hành chính công cho phép điền và gửi trực tuyến trên mạng các mẫu đơn, hồ sơ tới cơ quan, cán bộ thụ lý).

Ông Nguyễn Văn An, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng, cho biết: “…cổng thông tin điện tử là mô hình phù hợp cho các hệ thống thông tin phục vụ cộng đồng và trong công tác quản lý, điều hành và dịch vụ công”.

Được biết, cổng thông tin này tiếp nhận các dữ liệu, phương pháp quản lý hệ thống theo cơ chế của trang thông tin điện tử của thành phố trước đây.