15:43 27/04/2017

Hải Phòng sắp xếp, điều chuyển các tuyến xe khách

P.V

Phương án và lộ trình điều chuyển sẽ được công bố công khai vào tháng 5 và thực hiện từ tháng 8/2017

Bến xe Niệm Nghĩa. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<br>
Bến xe Niệm Nghĩa. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<br>
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hải Phòng vừa có Tờ trình gửi Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng xin chủ trương sắp xếp, điều chuyển các tuyến vận tải khách cố định tại một số bến xe trong khu vực nội đô để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Hiện tại, trên địa bàn thành phố hiện có 11 bến xe khách, trong đó có 4 bến xe Cầu Rào, Niệm Nghĩa, Lạc Long, Thượng Lý ở trong khu vực nội đô, còn lại 7 bến xe đặt tại các quận, huyện ngoại thành gồm Đồ Sơn, Kiến Thụy, An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Thủy Nguyên và Cát Hải.

Theo quy hoạch đến năm 2020, trên địa bàn thành phố có 17 bến xe khách với tổng diện tích 27,3ha, trong đó xây mới 8 bến xe khách với tổng diện tích 20,7ha; nâng cấp, duy trì hoạt động 6 bến xe khách với tổng diện tích 6,5ha; chuyển đổi 3 bến xe khách liên tỉnh là cầu Rào, Niệm Nghĩa, Lạc Long thành bến xe nội tỉnh.

Đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng có tổng 21 bến xe khách với tổng diện tích 33,7ha, trong đó nâng cấp, duy trì 11 bến xe khách với tổng diện tích 24,4ha; xây dựng mới 10 bến xe khách với tổng diện tích 9,3ha; chuyển đổi công năng 6 bến xe khách phục vụ điểm đầu cuối xe buýt và bãi đỗ xe gồm có bến xe khách Lạc Long, Niệm Nghĩa, cầu Rào, Đồ Sơn cũ; Kiến Thụy cũ, An Lão cũ.

Theo đó, Sở Giao thông Vận  Hải Phòng đề xuất phương án điều chỉnh, sắp xếp lại luồng tuyến tại bến xe cầu Rào, Niệm Nghĩa điều chuyển các tuyến vận tải khách cố định đi các tỉnh phía Nam tính từ Nghệ An đến Thành phố Hồ Chí Minh và các tuyến đi Quảng Ninh về bến xe Niệm Nghĩa.

Tại bến xe Lạc Long, điều chuyển tuyến vận tải khách từ bến xe Lạc Long đi các bến xe thuộc Quảng Ninh và Lạng Sơn về bến xe Thượng Lý. Đối với tuyến vận tải khách từ bến xe Lạc Long đi bến xe Yên Nghĩa, Giáp Bát (Hà Nội) dự kiến sẽ điều chuyển về bến xe Thượng Lý sau khi thành phố phê duyệt quy hoạch mạng lưới bãi đỗ xe, điểm đỗ xe tĩnh trên địa bàn thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Được biết, Sở Giao thông Vận tải sẽ thông báo công khai phương án và lộ trình điều chuyển vào tháng 5 tới và tiến hành sắp xếp điều chuyển tuyến vận tải khách cố định vào tháng 8/2017.