16:27 23/12/2019

Hải Phòng: Thưởng Tết cao nhất 170 triệu đồng

Nhật Dương

Mức thưởng cao nhất thuộc về một doanh nghiệp FDI với 170 triệu đồng, trong khi mức thưởng thấp nhất là là 200.000 đồng

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở Lao động –Thương binh và Xã hội Tp Hải Phòng vừa có báo cáo tình hình tiền lương năm 2019, kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Theo đó, qua báo cáo của 4.461 doanh nghiệp trên địa bàn, cho thấy mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất thuộc về Công ty cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí Đình Vũ, với số tiền trên 47 triệu đồng. Mức thưởng thấp nhất thuộc về Công ty TNHH Đông Hải, với mức tiền là 30.000 đồng.

Cụ thể, ở loại hình Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu, mức thưởng của người lao động trong dịp Tết Dương lịch cao nhất với 1 triệu đồng. Trong khi đó, thưởng thấp nhất là 200.000 đồng (Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng).

Đối với loại hình doanh nghiệp cổ phần, vốn góp của Nhà nước, mức thưởng cao nhất là 5 triệu đồng, thấp nhất cũng là 200.000 đồng. Đặc biệt, có công ty không thưởng cho người lao động như Công ty Cổ phần Bến xe Hải Phòng.

Ở loại hình doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất của người lao động là 47,42 triệu đồng. Tuy nhiên, với mức thưởng thấp nhất, khối này cũng thấp nhất so với các loại hình doanh nghiệp với chỉ 30.000 đồng.

Trong khi đó, đối với khối doanh nghiệp FDI, mức thưởng cao nhất là 5 triệu đồng và mức thưởng thấp nhất là 50.000 đồng.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hải Phòng đánh giá, nhìn chung, mức thưởng Tết Dương lịch năm nay cũng như năm 2018 đều không có biến động lớn. Hầu hết doanh nghiệp đều có mức thưởng bình quân từ 300.000 đồng/người đến 1 triệu đồng/người.

Nguyên nhân chính là do doanh nghiệp những năm gần đây không chú trọng tới việc thưởng tết Dương lịch mà tập trung thưởng Tết Nguyên đán.

Về tiền thưởng Tết Nguyên đán, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hải Phòng cho biết, mức thưởng cao nhất thuộc về một doanh nghiệp FDI với 170 triệu đồng. Các doanh nghiệp FDI thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng có mức thưởng bình quân là 1,8 tháng lương (tương đương khoảng 13 – 14 triệu đồng).

Mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2020 thấp nhất là là 200.000 đồng (Xí nghiệp may xuất khẩu Hải Phòng).

Theo báo cáo của các doanh nghiệp đã nhận được thì hầu hết các doanh nghiệp đều có mức thưởng tháng lương thứ 13 cho người lao động (khoảng 8 – 10 triệu đồng).

Về tiền lương bình quân, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tp Hải Phòng cho biết tiền lương bình quân năm năm 2019 của người lao động là hơn 7,8 triệu đồng/người/tháng (tăng 13,4% so với năm 2018).

Trong đó, tiền lương của người lao động trong các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước là hơn 7,52 triệu đồng/người/tháng. Doanh nghiệp cổ phần có vốn góp Nhà nước gần 9 triệu đồng/người/tháng. Doanh nghiệp FDI là 9,65 triệu đồng/người/tháng và doanh nghiệp dân doanh là 7,15 triệu đồng/người/tháng.

"Nhìn chung, tiền lương bình quân trong các doanh nghiệp trên địa bàn năm 2019 khá hơn nhiều so với năm 2018. Các loại hình doanh nghiệp có mức tăng tiền lương bình quân từ 5,2 – 34%", Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tp Hải Phòng đánh giá.

Nguyên nhân là do năm 2019, tình hình sản xuất kinh tế trên địa bàn thành phố tiếp tục ổn định và phát triển, môi trường sản xuất kinh doanh cải thiện, các dự án trên địa bàn được triển khai có hiệu quả.

Bên cạnh đó, cung lao động thấp hơn cầu lao động cũng là nguyên nhân dẫn tới tăng tiền lương cho người lao động.