14:46 11/09/2018

Hải quan được xử phạt an toàn thực phẩm lên đến 200 triệu đồng

Duyên Duyên

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có quyền phạt tiền đến 100 triệu đối với cá nhân, và 200 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm về lĩnh vực an toàn thực phẩm

Công chức Hải quan đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 500.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 1 triệu đồng đối với tổ chức.
Công chức Hải quan đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 500.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 1 triệu đồng đối với tổ chức.

Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cũng có quyền xử phạt từ 50-100 triệu đồng với những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm.

Thông tin từ Tổng cục Hải quan cho biết, theo Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực an toàn thực phẩm của Chính phủ, ngành hải quan có thẩm quyền xử phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực này.

Cụ thể, những hành vi vi phạm về lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền xử phạt của Hải quan bao gồm vi phạm quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu; Vi phạm quy định về tự công bố sản phẩm; Vi phạm quy định về đăng ký bản công bố sản phẩm...

Bên cạnh đó, những hành vi phạm quy định khác về bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, cung cấp thực phẩm; Vi phạm quy định về kiểm nghiệm thực phẩm và kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu, cũng thuộc thẩm quyền xử phạt của Tổng cục Hải quan.

Theo đó, đối với những hành vi trên, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có quyền phạt tiền đến 100 triệu đối với cá nhân, và phạt tiền đến 200 triệu đồng đối với tổ chức, đồng thời tiến hành tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Ngoài ra, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cũng có quyền phạt tiền đến 50 triệu đối với cá nhân và phạt tiền đến 100 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm.

Các Cục trưởng cũng được phép tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 50 triệu đối với cá nhân và không vượt quá 100 triệu đồng đối với tổ chức;

Riêng với Chi cục trưởng Chi cục Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục kiểm tra sau thông quan, Đội trưởng Đội kiểm soát thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu, Đội trưởng Đội thủ tục hải quan, Hải đội trưởng Hải đội kiểm soát trên biển và Đội trưởng Đội kiểm soát bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu cũng được trao một số thẩm quyền xử phạt.

Cụ thể, các cán bộ này có quyền phạt tiền đến 25 triệu đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 50 triệu đồng đối với tổ chức, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 25 triệu đồng đối với cá nhân và không vượt quá 50 triệu đồng đối với tổ chức.

Còn với Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan, Đội trưởng thuộc Chi cục kiểm tra sau thông quan có quyền phạt tiền đến 5 triệu đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 10 triệu đồng đối với tổ chức.

Công chức Hải quan đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 500.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 1 triệu đồng đối với tổ chức.